Afbeelding
Foto: omid-armin-unsplash

College juichend over positief resultaat van 11 miljoen

Algemeen Politiek

‘We hebben een solide financieel beleid kunnen voeren in 2022. We gaan dit jaar verdere stappen zetten om te bouwen aan de toekomst van Noordwijk. Een plek waar voor jong en oud plek is. En waarmee we samen uiteindelijk sterker uit ongewisse tijden komen.’

Bovenstaande is een citaat uit de boodschap die het college deze week publiceerde naast de jaarrekening over het jaar 2022. Wat het college verder meldt, is dat het verschil tussen inkomsten en uitgaven in het jaar 2022 een positief saldo van opleverde van 11 miljoen euro. Bij het succesverhaal hoort wel een serieuze kanttekening. 

Zeer gezond

er verduidelijking: ‘Dit resultaat volgt onder andere door niet bestede rijksvergoedingen voor energiekosten aan bijstandsgerechtigden en niet nog bestede subsidies voor de diverse duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast zijn ook stikstofmaatregelen er de oorzaak van dat de nodige investeringen moesten worden uitgesteld. 

Op dit moment is in de boeken het eigen vermogen van de gemeente Noordwijk 156.741.000 euro.

Dat houdt een toename in van 8.594.000 euro. Het college beoordeelt dit als zeer gezond en kondigt aan nog verdere stappen te zullen zetten. Daarover zal meer duidelijk gaan worden in de begroting die dit najaar aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd, die daarover, als hoogste orgaan van de gemeente, vervolgens het laatste woord zal hebben. Politieke keuzes zouden het collegebeleid zeker nog kunnen beïnvloeden. 

Uit de krant