Afbeelding
Foto: AS Media, ter illustratie

Nieuwe oevers en overeenkomsten bij woonarken

Algemeen

Langs de Haarlemmertrekvaart verkeert de oever op verschillende delen al meerdere jaren in mindere of slechte staat. Met name bij de woonschepen zorgt dit voor problemen doordat de oever hier wegzakt. 

Vanwege de woonschepen en aanwezige opstallen op de oever is dit geen reguliere vervanging en vraagt dit een uitgebreide voorbereiding. De gemeenteraad krijgt van het college van B&W het voorstel om meer dan drie miljoen euro uit te trekken om de oevers van de Haarlemmertrekvaart waaraan woonarken zijn aangemeerd, in 2024 volledig te vervangen. 

Ook de andere oevers van de Haarlemmertrekvaart vragen onderhoud en dienen in de komende tijd te worden aangepakt. Maar het raadsvoorstel gaat voornamelijk over de situatie in de nabijheid van de woonarken. Waarbij dan de overeenkomst over het gebruik van de gemeentegrond op de oevers om een herziening vraagt. Momenteel belast met de huidige precariorechten met minimale kosten. Deze komen te vervallen en er zal een noodzakelijke huurovereenkomst moeten worden aangeboden. De gemeenteraad krijgt uitleg over de huidige situatie en de mogelijkheden om het allemaal duurzaam en toekomstbestendig te maken. Plus de noodzaak van veranderen om overeenkomsten te laten voldoen aan landelijke regelgeving. Zo moeten huurovereenkomsten voldoen aan dezelfde huurbescherming als woningen aan de wal. Daarbij horen ook de geldende huurprijzen voor de grond die zou neerkomen op 10,50 euro per vierkante meter. Een aanzienlijke verhoging van de kosten voor de eigenaren. Eigenaren kunnen ook besluit de oevers niet meer voor eigen gebruik te annexeren en ze terug te geven aan de gemeente die dan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Op dinsdag 28 maart zal de gemeenteraad om een oordeel worden gevraagd.

Uit de krant