Afbeelding
Foto: ws

Raad wil verbetering van OV

Algemeen

Verschillende fracties hebben al vele malen eerder hun beklag gedaan over de lange reistijden van het OV tussen kernen en stations. Daarbij verzochten zij het college dit vooral ook in de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland onder de aandacht te brengen. Omdat de gehele regio belang heeft bij een goed werkend schema in het openbaar vervoer. 

Inmiddels is het een bijzonder actueel onderwerp omdat op 10 december van dit jaar de huidige concessie Openbaar Vervoer in het gebied Zuid Holland – Noord, waar Arriva nu actief is, afloopt. In aanloop naar een nieuwe aanbesteding is er onder invloed van de coronaperiode een overbruggingsperiode ingelast ten behoeve van Arriva. Op dit moment wordt er wel een Programma van Eisen en bestek ontwikkelt. In de aanloop van een nieuwe aanbesteding zijn belanghebbende nu in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. En de gemeente Noordwijk is een van de vele belanghebbende die een mening mogen uiten over het Openbaar Vervoer in Zuid Holland Noord. In de raadsvergadering diende Oscar Kramer (D66) daartoe een motie in. Daarbij gevoegd een uitgebreide studie van de deskundige op dit gebied , de heer Evers. Een specialist op het gebied van Openbaar Vervoer en lid van D66 Noordwijk. Oscar Kramer diende de motie in samen met de brede steun van CDA, Puur, GroenLinks, Bruisend Noordwijk en de PvdA. Een motie die het demissionair college opnieuw oproept te pleiten voor een verbetering van het OV in Noordwijk. Kramer legde uit overtuigd te zijn dat kortere reistijden te realiseren moeten zijn met dezelfde capaciteit. Het was dus niet verrassend dat hij steun kreeg van de volledige raad en ook het college schaarde zich achter de roep om verbeteringen. Maar duidelijk is dat een beslissing over sneller en beter OV niet door de raad kan worden genomen, maar dat PS het orgaan is die daar leidend in is. Dus wordt in de motie erop aangedrongen een zienswijze betreffende een Plan van Eisen in te dienen bij de Provincie. Of de motie en de vanuit Noordwijk bijgevoegde studie daar zoveel indruk maakt, dat er aan de wensen tegemoet wordt gekomen, lijkt niet aannemelijk maar, ook niet onmogelijk. Lokale partijen zullen partijgenoten in de PS dan wel moeten kunnen overtuigen van nut en noodzaak.

Uit de krant