Logo denoordwijker.nl
Foto:

Inwoners gemeente Noordwijk meest positief over eigen gezondheid

De inwoners van de gemeente Noordwijk zijn van alle gemeenten in Nederland het meest positief over hun eigen gezondheid; 86% geeft aan dat deze goed tot zeer goed is! Voor de regio Hollands Midden is dit 82% en landelijk is dit 79%. De regio is ook de hoogst scorende regio in Nederland.

Dit blijkt uit de gemeentecijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen/Ouderen 2020, die te zien zijn op het dashboard van de GGD Hollands Midden. Sinds eind juni waren hier al de resultaten voor de regio te zien, nu kan iedere gemeente kijken hoe het er in de eigen gemeente voor staat met de gezondheid van de inwoners. Elke vier jaar wordt onderzoek gedaan naar gezondheid, welzijn en leefstijl op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo’n 26.500 mensen van 18 jaar en ouder hebben in Hollands Midden meegedaan. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het opstellen van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

Meer eenzame ouderen en minder bewegen

Hoewel de inwoners positief zijn over de eigen gezondheid, komen er wel signalen uit het onderzoek die aandacht behoeven. Zo stijgt het percentage ernstig eenzame ouderen in de regio gestaag van 6% in 2009 naar 9% in 2020. Tussen gemeenten varieert dit van 6% in Nieuwkoop en Zuidplas, tot 12% in Alphen aan den Rijn. 

Een ander signaal is dat in 2020 minder inwoners van 18 jaar en ouder voldoen aan de richtlijnen voor Gezond Bewegen (50%) dan in 2016 (54%). Ook hier zijn verschillen tussen gemeenten te zien; het percentage is het laagst in Nieuwkoop (45%) en het hoogst in Leiden en Voorschoten (56%). 

Impact coronaperiode

Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2020, midden in de Coronacrisis. Deze crisis, met alle maatregelen, kan impact hebben gehad op deze resultaten. Dat is de GGD nog verder aan het analyseren. 

Ook is de GGD nog bezig met de resultaten op wijkniveau en met het analyseren van risicogroepen per thema. De resultaten hiervan komen later beschikbaar.

Meer berichten