Steunfonds voor ondernemers gevuld met één miljoen euro
Logo denoordwijker.nl
<p>| Foto: Caroline Spaans, archief</p>

| Foto: Caroline Spaans, archief

(Foto: )
Politiek

Steunfonds voor ondernemers gevuld met één miljoen euro

De Noordwijkse gemeenteraad bleek in overgrote meerderheid steun te willen verlenen aan Noordwijkse ondernemers die door de coronamaatregelen in financiële nood zijn geraakt. Slechts mevrouw van Dokkum (PvdA), zag niets in de verordening en de voorgestelde steunmaatregelen. Alle andere partijen stemden echter in volle overtuiging vóór.

Dat de ondernemers, vooral die in Horeca en Retail, het in de gemeente Noordwijk meer dan zwaar hebben behoeft geen betoog. De nood is bij veel bedrijven hoog en dat werd door de politiek wel erkend. Al in december werd er daartoe een bedrag van €250.000,- vrij gemaakt om zo nodig steun te kunnen bieden. Door het college werd een noodzakelijke verordening voorbereid die deze week ter goedkeuring werd voorgelegd.

Meer geld

Intussen liep de nood verder op en werden er initiatieven aangekondigd om meer financiële ruimte vrij te maken. Ondernemers roerden zich luid en duidelijk. In aanloop naar de raadsvergadering werden vorige week de wel geïnteresseerde raadsleden deelgenoot gemaakt van enkele van de zeer schrijnende voorbeelden. Dat gebeurde in persoonlijke gesprekken met die getroffen ondernemers zelf.

Het college van B&W kwam nu via wethouder Roberto ter Hark (VVD) met een raadsvoorstel om alles te regelen in een noodzakelijke verordening. Daarbij bleek opnieuw dat de partijen veel verder wilden gaan dan de €250.000,- die eerder werd voorgesteld. Op het voorliggende collegevoorstel kwamen amendementen van CDA en VVD waarin de reikwijdte voor de noodzakelijke steun werd verruimd tot maximaal 1 miljoen.

Brandbrief

Daarnaast kon bijna de gehele raad zich vinden in een motie van Toon van Tol (PUUR). Waarin het college wordt opgeroepen om vooral de brandbrief van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging van 23 februari als uitgangspunt voor de lokale noodhulp te gebruiken.

In deze uiterst positieve sfeer kwam de negatieve kritiek van de kant van de PvdA wel heel bijzonder over. Wethouder Roberto ter Hark , die nog eens benadrukte dat Noordwijk het lokale bedrijfsleven hard nodig heeft, verweet mevrouw van Dokkum wel harde kritiek te uiten maar geen initiatief te nemen om via moties of amendementen met concrete voorstellen te komen.

Haar reactie was dat de verordening niet zou deugen en er nu onrechtmatige toestanden dreigen en dat zij liever steun zag bij persoonlijk leed of aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Zij kreeg echter uiteindelijk van niemand bijval.

Solidair

Ook Louis Koppel (GroenLinks) benadrukte nu solidair te willen zijn met het bedrijfsleven en vooral met de mens achter de ondernemers. Een zelfde soort reactie kwam er van Toon van Tol (PUUR) en Dick Gutlich (D66). Deze 3 partijen steunden gezamenlijk het initiatief van Bas Knapp (VVD) en ondertekenden de motie die de steun maximaliseerde tot 1 miljoen euro.

Wethouder Ter Hark zei zo snel mogelijk in actie te willen komen om aanvragen te beoordelen en vervolgens, met de aanvraag en de verordening als uitgangspunten, het bedrag op de juiste wijze te verdelen. Om pas in een later stadium een extra controle uit te oefenen op de rechtmatigheid van die gehonoreerde aanvragen.

Meer berichten