College wil 2,5 miljoen voor aankoop politiebureau
Logo denoordwijker.nl
Foto: Wim Siemerink
Politiek

College wil 2,5 miljoen voor aankoop politiebureau

Het huidige Noordwijkse politiebureau blijkt eerder voor alternatief gebruik beschikbaar te komen dan werd verwacht. De politieorganisatie dacht eerder aan een noodzakelijk gebruik tot 2025. Maar met de geplande huisvesting in Katwijk bleek alles sneller te kunnen. Nu het leeg komt ziet het Noordwijkse college kansen om er diverse lokale organisaties in te gaan huisvesten.

De politie is inmiddels voornemens het pand af te stoten en is met de gemeente in overleg getreden om het pand aan de gemeente te verkopen. Het college vraagt daarom aan de gemeenteraad om het benodigde krediet beschikbaar te stellen van €1.185.000,- voor de aankoop van het pand. Vervolgens ook een extra investeringskrediet van niet minder dan € 1.300.000,- voor de noodzakelijke verbouwing en het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen van het pand.

Het college van B&W meldt in het raadsvoorstel dat er diverse verzoeken zijn binnen gekomen van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren.

Bovendien is men op zoek naar ruimte voor huisvesting van de Integrale Toegang. Dat staat voor een laagdrempelige mogelijkheid waar alle inwoners met al hun hulpvragen over bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening en andere voorzieningen terecht kunnen. Met 1 telefoonnummer, 1 mailadres en 1 bezoekadres.

Sinds 1 januari zijn de integrale teams nog op 2 locaties actief om een en ander op te zetten. In de loop van dit jaar zullen inwoners er terecht kunnen. Maar nu al is duidelijk dat, zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout, de huidige locaties niet toekomst bestendig zijn. En juist het politiebureau wordt uiterst geschikt geacht als locatie en ruimte. En bovendien zouden niet alleen de aankoopsom maar ook de verbouwingskosten binnen de normen passen.

Politiesteunpunt

Het college wijst er nadrukkelijk op dat wanneer niet ingestemd wordt met deze aankoop, er in ieder geval en dan met vertraging , toch een nieuwe locatie moet worden gevonden voor die Integrale Toegang. Naast de vraag die er is vanuit diverse organisaties, is er bovendien de wens van de kant van de politie om in dit pand toch nog een steunpunt voor Noordwijk onder te brengen.

De benodigde € 2.485.000,- zorgt voor een jaarlijkse last van € 171.000,- . Maar dan kan er volgens het college wel maatwerk worden gerealiseerd en bovendien aan meerdere lokale organisaties onderdak worden geboden.

Meer berichten