Logo denoordwijker.nl
| Foto: WS
| Foto: WS
Politiek

Politiek buigt zich opnieuw over ontwikkeling Vuurtorenplein

Het Vuurtorenplein en omgeving wordt opnieuw onderwerp van een politieke brainstorm. Al vele malen werden plannen bedacht om aan de voet van de vuurtoren ‘iets moois’ neer te zetten.

Die plannen behelsden een openluchttheater, een ondergronds winkelcentrum, een parkeerkelder, slechtweerfaciliteiten en wat al niet. Steeds werd er uitgebreid over gesproken. Daarbij werden steeds weer werden plannen gesmeed waar het onroerend goed een belangrijk onderdeel van was.

Nog steeds is dit onroerend goed niet in handen van de gemeente. Wat toch een eerste vereiste is als je tot uitvoering van plannen wilt komen. Dit jaar werd er weer een nieuwe variant bedacht die overigens nog niet volledig is uitgewerkt. Op 7 april van dit jaar werd deze variant publiekelijk gepresenteerd. Daarbij werd duidelijk dat het huidige college terug wil naar de oorspronkelijkheid van dit ooit ontgonnen duingebied. Een visie die niet van iedereen de verwachtte waardering kreeg.

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad is er daarom een bijeenkomst op de agenda geplaatst om op politiek niveau de diverse standpunten te bespreken. Waarbij van raadsleden wordt verwacht dat zij heel actief gaan meedoen en input leveren hoe in hun ogen een nieuw Vuurtorenplein een bijdrage kan gaan leveren aan de welvaart en ook het welzijn in Noordwijk. De basis van de brainstorm blijft echter wel het reeds vastgelegde stedenbouwkundige kader met bijbehorende uitgangspunten.

De agenda van woensdag 16 september vermeldt bovendien de onthulling van de stand van zaken bij de werving van de veel besproken dagwinkels die nu nog in bezit zijn van Ronnie van de Putte.

In het geruchtencircuit wordt gefluisterd dat er nieuwe positieve gesprekken plaats vinden. Een mogelijke snelle aankoop door de gemeente zou wel een heel verrassende onthulling mogen worden genoemd.

Meer berichten