Logo denoordwijker.nl
Foto: pr

Toekomstvisie voor Noordwijk

Teams van inwoners maken een Toekomstvisie voor Noordwijk. Inmiddels staan bijna alle visies op het digitale platform. We zijn trots op de resultaten. De komende weken lichten we de visies op het platform uit.

2 visies

Deze week gaat het over de toekomstvisie Kracht van Kunst en Cultuur voor de Omgevingsvisie Noordwijk, van Stichting Kunstklank, en de visie van Team Buitengebied. Twee visies met duidelijke verschillen in focus. De visie van Stichting Kunstklank is sterk gericht op één bepaald thema: kunst en cultuur. Team Buitengebied richt zich meer op de leefomgeving, maar heeft ook een plek voor cultuur in hun visie.

Team Buitengebied

Het team had weinig mogelijkheden om echt bij elkaar te komen, uiteraard door de coronacrisis. Toch heeft het team hun uiterste best gedaan om een visie op te stellen voor de toekomst van Noordwijk. In hun visie proberen ze een integraal toekomstbeeld te schetsen, door verschillende thema’s te behandelen. Zo hebben biodiversiteit, cultuurhistorische waarden, en behoud van de natuurgebieden een plek in de visie.

Kracht van Kunst en Cultuur voor de Omgevingsvisie Noordwijk

Stichting Kunstklank heeft een visie aangedragen voor de toekomst van Noordwijk. Met daarin een prominente plek voor kunst en cultuur. En de belangrijke rol die kunst en cultuur speelt in Noordwijk. De visie doet een oproep aan Noordwijk: ‘doe een beroep op de kracht van kunst en cultuur!’. Want, zo stelt Stichting Kunstklank “cultuur verbindt én verrijkt Noordwijk”.

Tussenversie

Samen maken we Noordwijk! De toekomstvisie voor Noordwijk wordt geschreven, door een redactieteam van bewoners en gemeente. Een tussenversie van de visie is al te bekijken. Lees over de thema’s die de toekomst van Noordwijk bepalen. Kijk op mijntoekomst.noordwijk.nl.

Meer berichten