Prognoses Museum Noordwijk roepen vragen op | de Noordwijker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo denoordwijker.nl
Debatten, schorsingen en kritische vragen zorgden uiteindelijk toch tot het nemen van beslissingen. | Foto: WS
Debatten, schorsingen en kritische vragen zorgden uiteindelijk toch tot het nemen van beslissingen. | Foto: WS
Politiek

Prognoses Museum Noordwijk roepen vragen op

Het werd een opmerkelijke raadsvergadering. Gekenmerkt door schorsingen, structuurloze debatten met scherpe kritiek en met voorspelbare lofuitingen en opnieuw durend tot bijna middernacht.

De vraag is gerechtvaardigd of de verkiezingen hun schaduw al vooruitwerpen. Want opmerkelijk genoeg werd de al vaker geplande discussie over de plannen van de Hotels van Oranje, opnieuw van de agenda gehaald.
Op de agenda prijkten wel het verbeterde voorstel betreffende het onderzoek naar de toekomst van Museum Noordwijk, het voorontwerpbestemmingsplan aangaande de nieuwe supermarkt aan de Maarten Kruytstraat en de herinrichting van de Sint Jeroensweg. Waarmee de raad akkoord wilde gaan. Ook nog de subsidieaanvraag van €324.570,- van de Stichting Troephuis voor onderhoud van het clubhuis van Scouting Norvicus. Een aanvraag die, met veel lofuitingen richting de scouting, van harte werd gehonoreerd.
Een voorbereidende commissievergadering werd door de agendacommissie als overbodig beoordeeld. Een besluit dat niet door iedereen kon worden gewaardeerd. Dat werd vooral duidelijk in de discussies bij cultuurbeleid en die over de strandreiniging. (zie elders in deze krant)


Manege

Voorafgaande kwam een zeer verontruste Carla Versteeg (PUUR) met vragen over de status van 'het dossier Ronnie van de Putte'. Zij had weer vastgesteld dat er zich bij de voormalige manege Meeuwenoord gevaarlijke situaties voor doen. De jeugd verschaft zich met regelmaat toegang tot de bouwval, waar gebroken ruiten en loszittende wanden en vloeren een bedreiging vormen. Mevrouw Versteeg liet aan de burgemeester weten:'Het is niet de vraag of, maar vooral wanneer er ernstige ongelukken gaan gebeuren.' De burgemeester antwoordde: 'We zijn in overleg met Volker Wessels of er daar snel een nieuwe ontwikkeling kan plaats vinden. We geven veel ruimte voor overleg o.a. met de heer Van de Putte. Maar het gaat allemaal heel langzaam. We bereiden nu wel een 'last onder dwangsom' voor maar voorspelbaar is dat de Muntendamse Investeringsmaatschappij als economisch eigenaar hiertegen een juridisch gevecht zal beginnen. Wat de gemeente weer veel geld zal gaan kosten.'
Volgens de burgemeester hebben brandweer en politie verklaard dat er geen acuut gevaar is. Waardoor de hartstochtelijke roep om de bouwval van gemeentewegen te slopen geen gehoor zal vinden. De burgemeester zegde toe te bekijken of door het plaatsen van afrasteringen op gemeentegrond het pand onbereikbaar kan worden gemaakt voor vandalen en baldadige jeugd.


Museum

Hierna ging het opnieuw over het museum Noordwijk. Er moet geld komen om te onderzoeken hoe het verder moet. Met de keus tussen 'gaan we zuinig om met geld en wordt alleen de vrijwilligershuisvesting aangepakt' of: 'komt er een totaalaanpak waarbij uitbreiden en vernieuwen uitgangspunt moet zijn'. Arjan van den Akker(PUUR) ging de discussie aan met 2 indringende vragen. Hij wilde weten hoe het precies zit met de hoogte van de eigen financiering door het museum en de voorgestelde sponsorwerving. En daarnaast wilde hij meer inzicht in de prognose van de door het museum genoemde bezoekersaantallen.
Hij zag geen onderbouwing bij de aannames die in het bijbehorende raadsvoorstel werden gedaan en vroeg wethouder Fles: 'Leg eens uit, hoe komt u aan die getallen? 'Daarnaast zag Arjan van den Akker als noodzaak het schrijven van een aantal scenario's. Met diverse analyses behorende bij het mikken op de verschillende bezoekersaantallen.
Toen hierop duidelijke en concrete antwoorden achterwege bleven verduidelijkte hij nog eens: 'Natuurlijk gaan we akkoord met het voorstel. Maar het moet allemaal nu eens foutloos gebeuren zodat we voorkomen dat een toekomstige gemeenteraad vragen moet stellen die wij hier hadden kunnen stellen'. Na toezeggingen van de wethouder dat ze hier nog antwoord op gaat geven ging de raad akkoord met het voorstel.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225488&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>