Logo denoordwijker.nl
Binder

Volkslied

Echte Noordwijkers weten het: Het Noordwijkse college zet vol in op een eigen Noordwijks Volkslied. Burgemeester en wethouders lijken even op deelnemers aan Idols met hun vocale optreden op 27 april tijdens Koningsdag.

Meningen over volksliederen zijn opeens actueel vooral nadat tijdens de kabinetsformatie. Alle jongeren moeten bewust gemaakt worden van de Nederlandse normen en waarden. En daarbij is het kunnen zingen van het volkslied een onmisbare schakel. Inmiddels staat het lokaal ook op de agenda. Vooral na het voornemen van Noordwijk om een fusie met Noordwijkerhout en de Zilk aan te gaan. De nationale politiek is immer een inspiratiebron voor de lokale volksvertegenwoordigers. 'Den Haagje spelen' is vaak duidelijk herkenbaar. Zoals de troonrede burgemeesters inspireert zo inspireren actuele debatten lokale politici. Daarbij is 'lekken' een belangrijk onderdeel in mijn nieuwsvoorziening. Daar waar het AD zijn nieuws krijgt aangeboden van 'de grote onbekende' zo melden lokale vazallen zich af en toe bij mij. Zo weet ik inmiddels dat onze lokale partijen al frequent vergaderen over hun toekomst na de fusie en de noodzakelijke toekomstige lokale macht. Belangrijke onderwerpen, zo sijpelde het uit een lek, worden nog even naar de achtergrond geschoven. Want het gaat voorlopig over de zaken die de lage onderbuik van kiezers doet trillen als mijn wasmachine die aan het centrifugeren is.
Het kunnen zingen van het lokale volkslied blijkt een onmisbare schakel. Tijdens het naspelen van Den Haag kwam dit onderwerp dus niet onverwacht op de vergaderagenda's in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, zo meldt 'een betrouwbare lokale bron'.
Het Noordwijks Volkslied wordt daardoor een belangrijk item in de komende fusieverkiezingen voor Gemeente Noordwijk. Voor onze toekomstige plaatsgenoten is, naast carnaval vieren, hun volkslied zo'n beetje het enige wat hen onderscheidt. De tekst van het Noordwijkerhouts Volkslied staat echter vol onzin: 'Hoe schoon zijn de duinen, hoe schoon is ons strand, van Noordwijkerhout' enz. enz. Nu hoef je voor topografie geen voldoende te halen om te weten dat hier klinkklare leugens worden verkondigd. Zij hebben geen duinen, zij hebben geen strand. Hun superprins carnaval Gerrit Goedhart heeft dit echter nooit een reden gevonden om te eisen dat de tekst moest worden aangepast in: 'Wij willen graag duinen, wij willen graag strand'.

In Noordwijk daarentegen hebben we dus wel een heel deugdelijk volkslied. Waar Gerben, onze lokale voorzanger bij officiële gelegenheden, al veel eerder over zei dat het leren van de juiste tekst en het beheersen van een zuivere toonzetting, een belangrijk onderdeel zou moeten zijn in het lokale basisonderwijs. Het moet er, straks na de fusie, ook in Noordwijkerhout en De Zilk worden ingestampt. Ze zullen het leren, niet goedschiks dan kwaadschiks. U kent het wel: 'Daar, ja daar, wil ik het liefste, liefste wonen.'

Meer berichten