Logo denoordwijker.nl
Kort nieuws

Beleef de Eurobirdwatch

vogeltelling ♦ Op zaterdag 1 oktober nemen vogelaars van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk deel aan de internationale vogeltrekdag, de Eurobirdwatch.

Op die dag zijn in ons land op ruim 150 telposten vogelaars in de weer om overtrekkende vogels op naam te brengen en hun aantallen te noteren. Vogelbescherming Nederland verzamelt dit jaar de telresultaten van alle posten, ook die uit het buitenland. In bijna alle Europese landen staan op deze dag waarnemers klaar om de langstrekkende vogels te noteren.

In het najaar trekken vele duizenden vogels vanuit de noordelijke landen in zuidelijke richting. Sommige blijven in ons land overwinteren, andere vliegen door naar Zuid-Europa.
Op 1 oktober verwachten we veel vinken, sijzen, lijsters, graspiepers en spreeuwen. Wellicht trekken er ook sperwers, ganzen en jan-van-genten langs.
Evenals vorig jaar vindt de telling weer plaats aan het einde van de Koningin Astridboulevard, waar het fietspad naar Katwijk begint. De vogeltellers zijn hier te vinden van 8.00 tot 11.00 uur. Een ieder is welkom om de hen hier gezelschap te houden. De Nederlandse resultaten worden op zaterdag al bekend gemaakt op de website van Vogelbescherming Nederland; de Europese volgen een dag later.

Meer berichten