Afbeelding
Foto: site gemeente noordwijk

Nieuwe gemeentesecretaris 1 september aan de slag

Politiek Politiek

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college laten weten dat er per 1 september een nieuwe gemeentesecretaris aan de slag gaat. Per die datum is Ilse Overzier de gemeentesecretaris /algemeen directeur van de gemeente Noordwijk.

Na het plotselinge vertrek in 2020 van Carsten Hof, de eerste gemeentesecretaris van de fusiegemeente Noordwijk- Noordwijkerhout, werd Frans Mencke ad interim aangesteld als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Met de opdracht om de gemeentelijk organisatie opnieuw en aangepast vorm te geven. 

Die opdracht lijkt ook te zijn voltooid in de afgesproken periode die op 1 september afloopt en er van Mencke afscheid wordt genomen.

Na een uitvoerige wervingsprocedure is dus  inmiddels de opvolging veilig gesteld. Overzier was in de afgelopen zes jaar werkzaam als directeur van het stadsdeel West van Amsterdam.

Volgens het college is zij een zeer ervaren ambtenaar die de eigenschappen van willen samenwerken en dienstverlenend willen zijn, hoog in het vaandel zou dragen. De functie van gemeentesecretaris houdt vooral het ondersteunen van het college van B&W in. 

De gemeenteraad heeft als ambtelijke ondersteuning in feite een eigen secretaris in de persoon van de raadsgriffier. De gemeentesecretaris geeft als algemeen directeur ook leiding aan de ambtelijke organisatie, die er volgens een uitspraak van Frans Mencke ‘zeer toe doet’. 

De gemeentesecretaris dient volgens de algemene opvatting in nauw contact te staan met de lokale gemeenschap en heeft de zorg en verantwoording voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de inwoners.

De nieuwe gemeentesecretaris van Noordwijk kan dus direct aan de slag met een kersvers college van B&W en zal als belangrijke taak hebben de juiste balans te vinden tussen de ambities van het Noordwijkse college en de uitvoerbaarheid door de lokale ambtelijke organisatie. 

Daarnaast ligt er voor haar natuurlijk ook de opgave van een productieve regionale samenwerking.

Uit de krant