GOM ligt op koers bij gewenste herontwikkeling Bollenstreek | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Volgens directeur Zwarts doen perspublicaties geen recht aan de huidige ontwikkeling van de Bollenstreek. | Foto: WS
Volgens directeur Zwarts doen perspublicaties geen recht aan de huidige ontwikkeling van de Bollenstreek. | Foto: WS

GOM ligt op koers bij gewenste herontwikkeling Bollenstreek

  Politiek

Deze week werd de gemeenteraad opnieuw bijgepraat over de taken van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij. De GOM is het ontwikkelbedrijf die de gewenste herstructurering van de Duin en Bollenstreek uitvoert. Een belangrijkste instrument om de economie te stimuleren en de streek vitaal te houden.

Er blijkt in politieke kringen nog steeds veel onwetendheid over werkwijze en doelstellingen van de GOM. Daarom was er in de Muze een zeer uitgebreide presentatie. Directeur Zwart zei zich niet te herkennen in de negatieve perspublicaties over de GOM. hij hield de aanwezige politici voor dat het via het pact van Teylingen een politiek besluit is geweest dat de Bollenstreek gebruikt moet worden waar het voor bedoeld is: bollen en bloemen telen en er wonen. En dat er bovendien ruimte moet worden gegeven aan bestaande of nieuwe bedrijven die zich willen ontwikkelen. Hij benadrukte dat de gemeenteraden het beleid bepalen en dat GOM daarna verantwoordelijk is voor de uitvoering van politiek beleid.

Hier ligt een structuurvisie aan ten grondslag die in 2016 opnieuw is geactualiseerd. Zwarts met nadruk: 'We werken met passie aan een betere structuur waarbij we het belangrijk achten dat de verrommeling van de streek via herstructurering een halt wordt toegeroepen'. Herverkaveling van percelen, het verwijderen van oude schuren en kassen met als gevolg schaalvergroting blijft het belangrijkste doel. De noodzakelijke medewerking van de grondeigenaren is altijd op basis van volledige vrijwilligheid.
De directeur benadrukte dat het van groot belang is dat er wordt vastgehouden aan de door de gemeenteraden uitgestippelde koers. Hij wees de raadsleden er op dat in dat het handhaven bij oneigenlijk gebruik van het buitengebied van bijzonder belang is. Dus ook handhaven bij de vele zogenaamde paardenweiden die in strijd met het bestemmingsplan worden geëxploiteerd.


Op koers

Het GOM ligt volgens Zwarts op koers bij de ontwikkeling van zogenaamde Greenportwoningen, het aantal hectaren bedrijventerreinen en de herstructurering van agrarische percelen. Vooral het aantrekken van de woningmarkt leidt tot groeiende belangstelling bij grondeigenaren en marktpartijen om samen met de GOM te herontwikkelen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>