Afbeelding
Foto: PR

Referendum

Column Binder

Jawel, het is weer van stal gehaald. Omdat de mening van niet-deskundigen-belanghebbenden in deze tijd van groter politiek belang schijnt te zijn dan de inbreng van praktijkervaring, wetenschap en vakmanschap. Ik heb het natuurlijk over de referenda, die als het aan de toekomstige coalitie ligt, met enige regelmaat gaan worden ingezet om gebrek aan kennis bij politieke partijen te compenseren met zogenaamde burgerparticipatie.

Onder de druk van de eigentijdse sociale media, waardoor de meest onbelangrijke en veelal onzinnige uitingen als belangrijk worden ervaren, passen politici maar al te graag hun gedrag aan. Alles wat de luidruchtige burger meent te moeten zeggen, wordt serieus genomen.

Als voormalig lid en criticaster van de referendumcommissie Noordwijk weet ik als geen ander dat referenda slechts daar werkt waar deskundigheid en realisme ontbreken. 

Luister, ik ben natuurlijk een groot voorstander van burgerparticipatie ter ondersteuning van het politieke proces. Zeker wanneer het gaat om het inzetten van lokale deskundigen waardoor we zo’n extravagante dure externe buiten de deuren van onze ambtelijke residentie weten te houden. En jawel, de meest eenvoudige inwoners kan soms de meest belangrijke adviezen geven. 

Maar het heeft zijn grenzen. 

Niet voor het eerst citeer ik mijn mentor op het bestuurlijke vlak die, zoals u inmiddels al weet, op een tegeltje schreef: ‘Inspraak zonder inzicht is uitspraak zonder uitzicht.’ 

Onze vers geïnstalleerde politiek wil nu opnieuw het referendum omarmen. Niet perse op grootschalig of op gemeentebreed niveau. Maar zo nodig op wijkniveau. Ik maak me grote zorgen over deze nieuwe benadering van de politieke democratie. Nachtmerries die zich zullen aandienen gaan over een referendum in De Zilk waarmee het faciliteren van een eigen gemeentekantoor inclusief de nodige loketten wordt afgedwongen.

Met als gevolg dat wijk Boerenburg, in aantallen bewoners en woonhuizen veel groter dan De Zilk, vervolgens gaat voor een eigen zwembad inclusief buurthuis. En straks de wijken ‘Duinenveld’ en ‘De Zuid’ die een eigen loket voorstaan om ’hun wekelijkse dosis witte poeder’ gelegaliseerd te kunnen bemachtigen. Ik snap dat ik aan het overdrijven ben maar ik waarschuw maar even voor verwachtingen die er zouden kunnen worden gewekt. De politiek mag zich niet onttrekken aan hun verantwoordelijkheden. Lid van de gemeenteraad word je op basis van een democratische verkiezing en dat betekent een verplichting om mee te besturen op basis van kennis van zaken. 

Politieke afwegingen zijn in deze tijd met teveel partijen nogal moeilijk. Dat besef ik wel. Maar bij het ontbreken van die kennis en politieke moed teruggrijpen op de ‘Pontius Pilatus Methode’ is uit den boze. Je kan niet, als wijsheid en verantwoordelijkheid je in de steek laat, bij ieder detail zomaar tegen het volk zeggen: ‘De meerderheid beslist, roept u maar’. Dat is wat te gemakkelijk. Ja toch?

Uit de krant