Afbeelding
Foto: pr

Werk aan de winkel voor Fietsersbond Duin- en Bollenstreek

Algemeen

Fietsersbond Duin- en Bollenstreek heeft op 25 maart haar eerste ledenvergadering gehouden. De aanwezige leden en belangstellenden hebben tijdens de vergadering met enthousiasme gereageerd op de oprichting van de zelfstandige afdeling en op de gepresenteerde plannen. Dat er volop werk aan de winkel is om fietsen in de Duin- en Bollenstreek voor zoveel mogelijk mensen leuk en veilig te laten zijn, werd wel duidelijk.

De Fietsersbond probeert dat te bereiken door overleg met de verschillende gemeenten over zaken die fietsers aangaan en door het organiseren van activiteiten die met fietsen te maken hebben, zoals verlichtingsacties en het programma ‘Doortrappen.’ Hierbij wordt zo mogelijk samenwerking gezocht met andere organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland. Het spreekt voor zich dat bij het uitvoeren van de plannen ondersteuning van mensen uit de verschillende gemeenten noodzakelijk is. Op de ledenvergadering boden diverse mensen hun assistentie aan, maar nog meer hulp is gewenst. Die hulp kan variëren van participeren in overlegsituaties tot praktische,incidentele ondersteuning bij activiteiten, zoals verlichtingsacties of verkeersexamens. Contact is mogelijk via e-mail duinenbollenstreek@fietsersbond.nl.

Uit de krant