Waikiki krijgt geen vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten.
Waikiki krijgt geen vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten. Foto: Wim Siemerink

Geen tegemoetkoming voor Hotel Waikiki

Algemeen

Het college blijkt niet van zins om de eigenaar van Hotel Waikiki tegemoet te komen. Deze wil graag een wijziging van het gelden bestemmingsplan, omdat men het verblijf van arbeidsmigranten in de accommodatie snel wil legaliseren.

Dat laatste is volgens het college geen optie omdat het beleid in de gemeente Noordwijk erop gericht is om het aantal hotelbedden niet in te krimpen. Al in 2022 is er daarom een handhavingstraject ingezet waarop de eigenaar reageerde met een aanvraag voor een omgevingsvergunning, met het doel het gebruikrecht van dit hotel te wijzigen. Het college noemt de huisvesting van arbeidsmigranten in een hotel in strijd met de beleidsregel ‘Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesten tijdelijke arbeidsmigranten 2022 Duin- en Bollenstreek’. Daarin is omschreven dat huisvesting van arbeidsmigranten op locaties met een hotelfunctie is uitgesloten in de gehele gemeente. En dat het in strijd is met de normen van het parkeerbeleid omdat er niet op eigen terrein kan worden geparkeerd.

Al eerder was duidelijk dat de huisvesting van arbeidsmigranten in een bestaand hotel in strijd is met het bestemmingsplan Noordwijk aan Zee. Dat bepaalt dat het huisvesten van arbeidsmigranten niet in overeenstemming is met de geldende hotelfunctie.

B&W realiseren zich dat het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigen hiervan een bevoegdheid is van de gemeenteraad. Daarom kan de politiek, voor dat het besluit wordt genomen, zich in een beeldvormende commissievergadering verder uitgebreid laten informeren.

Uit de krant