Afbeelding
Foto: CdM

Geheime bijeenkomst over aankoop TuinExtra

Algemeen

Donderdag 28 maart buigt de gemeenteraad zich achter gesloten deuren over de mogelijke strategische aankoop van een perceel. Omdat er nadrukkelijk geheimhouding op rust is niet officieel bekend gemaakt welk perceel hier aan de orde is.

Het is bepaald geen grote gok om te bedenken dat dit over de aankoop van het perceel aan de Van Berckelweg gaat. Het huidige Tuincentrum waar het college diverse mogelijkheden ziet, ook om bijvoorbeeld een transferium aan te leggen. Er is nu nog geen definitief raadsvoorstel bekend maar dat komt, nadat het college in de wekelijke bijeenkomst op dinsdag 26 maart, het hierover eens zal zijn geworden. Daarbij zal zeer waarschijnlijk ook een dekking moeten worden voorgesteld voor de niet geringe aankoopprijs.

De afgelopen tijd is er nogal wat discussie ontstaan over het onverwachte handelen van het college en het op het perceel toepassen van de wet Voorkeursrecht Gemeente. 

Er kwamen emotionele reacties vanuit de bevolking, zakelijke reacties van juridische specialisten en verontwaardigde reacties van de kant van de eigenaresse en haar advocaat. Een verhelderend gesprek van de wethouder Kortleven met de advocaat van eigenaresse mevrouw Caspers zou voor rust hebben kunnen zorgen. Het college zou vooral snel willen handelen en op korte termijn zaken wilde doen. Dat lijkt nu zijn beslag te kunnen krijgen.

Het college zag diverse mogelijkheden zoals huisvesting arbeidsmigranten of tijdelijke woningen voor spoedzoekers of asielzoekers en vluchtelingen. Maar vooral dus om een wens van de politiek te voldoen en te komen tot het inrichten van een transferium. 

Nadat de aankoopprijs is vastgesteld en er tot aankoop is overgegaan zal er ongetwijfeld door de politiek een debat worden belegd om de door partijen gewenste invulling concreet vorm te geven.

Uit de krant