Aan de bedrijfsgebouwen werden, met medeweten van de gemeente, koelcellen en schuurruimtes toegevoegd.
Aan de bedrijfsgebouwen werden, met medeweten van de gemeente, koelcellen en schuurruimtes toegevoegd. Foto: Wim Siemerink

Opnieuw discussie over de bouwtaken van ODWH

Algemeen

In de raadsvergadering wilde een meerderheid nog geen besluit nemen over het raadsvoorstel om niet officieel vergunde bebouwing aan de Boender te kunnen legaliseren. Een onderwerp waarbij er heel veel onduidelijkheden zijn over de manier waarop de initiatiefnemer, de ambtelijke organisatie en vooral de ODWH in deze hebben gehandeld.

In een eerder commissievergadering waarin dit een onderwerp was bleek er een opvallende situatie te zijn dat de betreffende ondernemer, Gerard Heemskerk, gelegenheid werd gegeven om aan de commissie een relaas te doen van zijn ervaringen in de jarenlange historie van vergunning aanvraag en bouwontwikkeling. Hiervan werd door sommige partijen ook met zichtbare ergernis kennisgenomen en was het verloop van de commissievergadering voor Uphof (CDA) aanleiding er schriftelijke vragen over te stellen.

Schijnwerpers

De werkwijze van de ODWH staat niet voor de eerste keer in de schijnwerpers. Al in 2018 kwam er openlijke kritiek kwam naar buiten. In de raadsvergadering van februari 2022 kwam er een voorstel om te onderzoeken of de bouwtaken weer in eigen gemeentelijke organisatie moesten worden ondergebracht. Daarom werd in opdracht van het college, en met de ODWH aan tafel, door extern bureau Lysias een variantenstudie uitgevoerd. Waarbij ernstige tekortkomingen werden vastgesteld. De ODWH beloofde beterschap maar er bleef kritiek en steeds vaker hoorden we de roep om afscheid te nemen van de ODWH wat betreft de bouwtaken. De mogelijke grote financiële gevolgen deed het echter weer verstommen.

In de commissievergadering bleek de ambtelijke vertegenwoordiger niet in staat om het volledige jarenlange proces in kaart te brengen. Ook een duidelijk dossier ontbrak. Maar de initiatiefnemer, Gerard Heemskerk kreeg van voorzitter Charlotte Meiland toch gelegenheid om de geschiedenis te schetsen en op een rijtje te zetten.

Verwijten

In het relaas van Heemskerk klonken duidelijke verwijten richting de ODWH. Waarbij ook de directeur een schimmige rol zou hebben vervuld. De zaak was aanleiding voor het CDA om een tweetal schriftelijke vragen te stellen. Deze week werden de vragen beantwoord en daarbij de conclusie dat de gemeente Noordwijk zich niet herkend in de door Heemskerk geuite kritiek. Volgens het antwoord zou de ODWH het allemaal zeer correct hebben aangepakt.

De vraag, wat het gevolg zou zijn als de gemeenteraad tegen het voorstel van het ter visie leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning zou stemmen, kon niet simpel worden beantwoord. De gemeente heeft namelijk niet alleen de plicht om zo mogelijk te legaliseren maar ook de plicht om te handhaven indien de vergunning niet is verleend.

Starre houding

Gerard Heemskerk zei zich als ondernemer flink tekort gedaan te voelen. Hij meldde de commissieleden dat hij in de loop der tijd bij herhaling met nieuwe mensen van de ODWH te doen kreeg die niet bleken te weten waar het allemaal om ging. 

Hij verweet hen een bijzondere starre houding en gebrekkige dossierkennis. Heemskerk tot de commissie: ‘De ODWH heiligt een werkwijze waarbij liegen en ontkennen niet wordt geschuwd.’ De ondernemer sprak van onherstelbare schade aan zijn bedrijven omdat het maar is blijven voortduren. Overigens benadrukte Heemskerk dat de houding van de Noordwijkse ambtelijke organisatie altijd positief is geweest en dat er steeds bereidheid bleek om oplossingsgericht mee te denken. 

De politiek werd vervolgens door hem overladen met een lijst van vergunningaanvragen, dwangsommen, toezeggingen, persoonlijke afspraken met de directeur, het dreigen met moeten afbreken maar ook officieuze toezeggingen en adviezen om gewoon door te gaan.

Dat bleek, naast het ontbreken van een deugdelijk ambtelijk dossier, voor veel fracties dus de reden om het collegevoorstel van de raadsagenda af te voeren en legalisering opnieuw uit te stellen. 

Het wordt er allemaal niet duidelijker op.

Uit de krant