Pieter van der Geest in de Zeestraat waar zijn gelijknamige café is gevestigd. | Foto: archief, Caroline Spaans.
Pieter van der Geest in de Zeestraat waar zijn gelijknamige café is gevestigd. | Foto: archief, Caroline Spaans.

Noordwijkerhoutse ondernemersvoorzitter smeekt politiek om hulp

Algemeen

Communicatie blijft toch een punt van zorg bij de gemeente Noordwijk. Deze week liet voorzitter NOV- Noordwijkerhout Pieter van der Geest weten dat hij vol verwondering en bijkomende ergernis heeft moet lezen dat niet alle in een werkgroep gemaakte afspraken zullen worden nagekomen. Van der Geest maakte zijn ervaring keihard duidelijk: ‘Als dit een voorbeeld moet zijn van geslaagde participatie dan zullen wij als bestuur dit een volgende keer graag overslaan.’

Autoluw centrum

De NOV-voorzitter smeekte de commissie tevergeefs om hulp. Het gaat om een uitbreiding van het autoluw maken van het centrum in Noordwijkerhout en daarbij de realisatie van een bijzonder voetgangersgebied waarin de fiets als gast wordt verwelkomd.

Na een proefperiode (vorig seizoen) heeft in het najaar een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. Daarbij was een brede werkgroep gevormd waarbij alle belanghebbende zich vertegenwoordigd zagen en diverse eisen en wensen van de kant van de ondernemers, omwonenden en organisaties op tafel zijn gekomen. 

‘Sinds 2 februari is het oorverdovend stil’

De ambtelijke deskundigen hebben hun licht op de plannen laten schijnen, waarbij de wethouders Alkemade en Ter Hark, volgens Pieter van de Geest, regelmatig aan tafel zaten. Maar ook de diverse belangrijke functionarissen van de hulpdiensten en andere belanghebbenden. Daarbij zou de overeenstemming over de gewenste uitbreiding leiden tot het tijdig invoeren van de maatregelen.

Conclusies en aanbevelingen

Daaruit volgden conclusies en aanbevelingen waar de ambtelijke organisatie, zo meldde Pieter van der Geest, voortvarend mee aan de slag zou gaan, zodat dit bij de opening van het zomerseizoen zijn beslag zou kunnen krijgen. Maar Van der Geest omschreef het vervolg met eigen woorden: ‘Sinds 2 februari is het oorverdovend stil. Op gestelde vragen volgden ontwijkende antwoorden. De voordeur stond eerst nog op en kier, maar ging al gauw op slot. Zelfs de brievenbus werd dicht gespijkerd. En nu is er een schrijven waarin staat dat niet kan worden gerealiseerd in de aanvullende voorwaarden, zodat de onveilige situaties blijven bestaan!’

Erkenning van de wethouder

Wethouder Ter Hark erkende een dag later dat hij de inspraak van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvoorzitter niet had beluisterd. Maar maakte in de commissie Welzijn duidelijk dat van uitbreiding van het gebied om diverse reden helaas nog geen sprake kon zijn. Maar dat het deel rondom de Witte Kerk wel zal worden ingericht volgens de wensen van de werkgroep. Hij noemde de consequenties van de diverse gewenste maatregelen voor een aantal belanghebbenden als de oorzaak dat er voor noodzakelijke zorgvuldigheid is gekozen, maar dat er gewerkt wordt aan de oplossingen.

‘Onze teleurstelling is groot’

Een zeer teleurgestelde Van der Geest toonde weer een dag later weinig begrip voor de woorden van de wethouder en benadrukte nog eens: ‘Gemeentelijke ambtenaren en verkeersdeskundigen hebben er steeds bijgezeten, maar zien kennelijk geen kans om daadkrachtig te handelen. Ze zijn bovendien niet in staat zijn gebleken om op een waardige manier met de participanten te communiceren. Onze teleurstelling is om meerdere reden, groot.

Toezegging

Van de kant van de gemeente is inmiddels de toezegging dat de noodzakelijk geachte maatregelen voor mogelijke uitbreiding direct na het seizoen kunnen worden verwacht.

Uit de krant