Logo denoordwijker.nl
<p>De bijeenkomst in 2018 waar verontruste burgers in botsing kwamen met voormalig burgemeester Rijpstra. |&nbsp;</p><p>Archief</p>

De bijeenkomst in 2018 waar verontruste burgers in botsing kwamen met voormalig burgemeester Rijpstra. | 

Archief

(Foto: )

College neemt afstand van Rijpstra-rapport

Officiële versie rapport voor iedereen beschikbaar

Het college gaat deze week voldoen aan een Wob-verzoek van raadslid Gerard Duijndam en voormalig wethouder Victor Salman.

Daarin wordt gevraagd om openbaarmaking van alle stukken en correspondentie betreffende het rapport over de bestuurscultuur dat in 2018, in opdracht van voormalig burgemeester Jan Rijpstra, is opgesteld.

Burgemeester Wendy Verkleij heeft ons inmiddels persoonlijk bevestigd dat vanaf vrijdag de officiële versie van het document voor iedereen beschikbaar is.

Zij meldt bovendien dat er daarnaast ook een officiële verklaring van het college volgt over dit nu al zeer omstreden document. In ieder geval is al heel duidelijk dat het huidige college zich volledig distantieert van de inhoud en van de manier waarop het tot stand is gekomen.

Inmiddels circuleren er berichten over mogelijke rechtszaken tegen voormalig wethouders en andere betrokkenen. Deze zijn gebaseerd op een vijftiental e-mails die, middels het Wob-verzoek, straks voor iedereen in de openbaarheid komen. Alle in het geheime rapport genoemde Noordwijkers hebben inmiddels kennis genomen van de inhoud van het document en kregen de gelegenheid om een persoonlijke zienswijze in te dienen.

Mogelijk dat ook deze zienswijzen voor iedereen ter inzage worden vrij gegeven.

Meer berichten