Logo denoordwijker.nl
Foto:
Van Dam tot Wurft

De winkel van Dorsman

Alleen de wat ouderen onder ons zullen zich de boekwinkel van Dorsman aan de Voorstraat, schuin tegenover het Gemeentehuis nog kunnen herinneren. 

Het was niet zo maar een winkel, want er gebeurde daar van alles. Eigenaar Adriaan Dorsman werd in 1858 geboren in Vlaardingen. Eind 19e eeuw kwam hij naar Noordwijk en nam in 1906 de winkel aan de Voorstraat over van de heer Van Dillen. Hij vestigde daar zijn boekhandel en stichtte daar tevens een stoomdrukkerij. 

Een van zijn eerste wapenfeiten was het overnemen van het weekblad De Noordwijker, dat al in 1890 was opgericht door de heer Van Dillen. Het blad erd aanzienlijk uitgebreid en verscheen zelfs twee maal per week. Volgens insiders zou Dorsman de tekst bijna geheel zelf verzorgen, een niet geringe prestatie. Maar Dorsman breidde zijn activiteiten ook op ander gebied uit. Zo was hij een van de oprichters van de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in de Badplaats Noordwijk en Omstreken, een organisatie min of meer vergelijkbaar met de huidige VVV. De oprichting vond plaats in 1897 in Hotel het Hof van Holland. Hij werd meteen voor een periode van meer dan 25 jaar voorzitter. Daarnaast was hij ook nog betrokken bij de activiteiten van de Maatschappij De Toekomst, die tot doel had een groot duinterrein voor het toerisme te exploiteren. 

Verder breidde hij zijn winkelactiviteiten uit door eerst ter hoogte van het huidige Palaceplein een kiosk in te richten, waar hij kranten, boeken en ansichtkaarten verkocht. Toen later in 1912 het Palacehotel werd geopend, had hij ervoor gezorgd, dat hij binnen dit complex op de begane grond een filiaal kon inrichten. Hij hield daarbij de toeristische belangen scherp in het oog. Zo verzorgde hij gedurende een groot aantal jaren de Badgids voor Noordwijk, waarin naast actuele gegevens over hotels, instellingen e.d. ook artikelen over de natuur waren opgenomen. Ook verzorgde hij de Badcourant, waarin allerlei mededelingen over toeristische activiteiten werden gedaan. 

Dankzij Adriaan Dorsman werden er vele goed verzorgde ansichtkaarten uitgegeven, die een fraai beeld van Noordwijk geven vanaf 1900 tot ongeveer 1960. Van de boeken, die in zijn drukkerij werden uitgebracht, zijn de ‘Noordwijk in den loop der eeuwen’ en ‘Een bezoek aan den St. Jorisdoelen te Noorwijk’, beiden van de hand van onze lokale historicus J. Kloos, wel de meest bekende. Adriaan Dorsman werd ook wel een duizendpoot genoemd. In 1943 verhuisde hij naar Alkmaar en later naar Breda, waar hij in 1945 overleed. 

De winkel bleef echter tot 1963 voortbestaan, terwijl ook het weekblad De Noordwijker werd voortgezet. Ik kan nog herinneren, dat in deze zaak ook nog een bibliotheek gevestigd was. Mijn vader leende daar geregeld boeken, die dan door de rijzige heer Bal van achteren opgehaald werden. Vervolgens werd de uitleen zorgvuldig in een grote kaartenbak vastgelegd. In 1963 nam Buijze de zaak over en richtte deze vestiging als een filiaal in, totdat men de beschikking kreeg over een terrein aan de Boekerslootlaan. Dit gebeurde in de tachtiger jaren. De panden aan de Voorstraat en aan de Van Limburg Stirumstraat werden toen verkocht. Het pand aan de Voorstraat kwam in handen van een projectontwikkelaar, die het pand liet afbreken om er een drietal appartementen neer te zetten. En zo verdween de eens zo karakteristieke zaak van Dorsman.

Meer berichten