Minister wil woningbouw extra duwtje in de rug geven
Logo denoordwijker.nl
<p>Demissionair minister Kajsa Ollongren wil helpen de impasse rond de woningbouw te doorbreken. | Foto: Arenda Oomen</p>

Demissionair minister Kajsa Ollongren wil helpen de impasse rond de woningbouw te doorbreken. | Foto: Arenda Oomen

(Foto: Arenda Oomen)
Politiek

Minister wil woningbouw extra duwtje in de rug geven

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk kreeg de mededeling dat hun bij demissionair minister Ollongren ingediende klacht, over de achterblijvende woningbouw in Noordwijk, niet ontvankelijk werd verklaard. Dat lijkt de gespannen verhouding, die er al enkele jaren is tussen gemeente en SHN, geen goed te doen.

Daar waar de woningbouwcorporaties samen met de gemeente tot prestatieafspraken wisten te komen werd dit door SHN steeds geweigerd. Wat de vraag rechtvaardigt of dit in de praktijk aan de woningzoekenden voordeel oplevert.

Kansen benutten

Woningbouw, vooral betaalbaar wonen mogelijk maken voor eigen jongeren, staat bij iedereen in de Noordwijkse politiek op het verlanglijstje. Voor alle partijen in de bouwkolom geldt bovendien dat zij belang hebben bij een continue bouwstroom. Deze continuïteit is in het verleden onderbroken maar moet, ook in de ogen van wethouder Alkemade, zo snel mogelijk weer op gang worden gebracht. Hij richt zich op diverse locaties maar hij noemt snel bouwen in een deel van Bronsgeest Noord een eerste optie. Daarbij vindt hij de voorzitter van SHN Hans Bakker wel weer aan zijn zijde want die laat ons weten: ‘Het tekort aan huurwoningen is in Noordwijk nijpend. Daarom moeten we alle kansen benutten.

Extra duwtje

De te lange periode tussen realisatie van wijk Boechorst in Bronsgeest Zuid en de start in Offem Zuid, mede veroorzaakt door de financiële crisis, laat zich nu extra gelden. Daarom moet er eigenlijk nog voordat Offem Zuid fase 2 van start gaat al duidelijkheid komen betreffende de mogelijkheden in Bronsgeest Noord. Vooral een snelle realisatie van sociale huurwoningen is voor velen in Noordwijk van groot belang. Daarom is er steeds regulier overleg met de belanghebbende partijen. Daarbij wordt ook de SHN uitgenodigd. Maar van eendrachtige samenwerking blijkt nauwelijks sprake. Uit gesprekken met voorzitter en wethouder blijkt dat van wederzijds vertrouwen geen sprake is. Hans Bakker, voorzitter SHN, meent dat ‘mooie woorden geen basis zijn om verder te gaan’. Wethouder Alkemade vraagt zich af hoe hij vertrouwen moet schenken en gesprekken moet ervaren als er bij afspraken met de uitvoerende partijen niet mede wordt ondertekend.

De SHN besloot dus bovendien over de besluiten van de gemeenteraad en de houding van de gemeente Noordwijk te klagen bij het ministerie. Vorige week liet demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) dus weten deze klachten ongegrond te vinden. Maar tevens dat zij aan Noordwijk hulp wil bieden om de woningbouw een extra duwtje te geven. Daartoe heeft zij inmiddels al een beroep gedaan op de speciale landelijke hulptroepen van ‘Taskforce nieuwbouw woningcorporaties’. Dit initiatief werd niet alleen door de SHN maar naar zijn zeggen ook door verantwoordelijk wethouder Theo Alkemade (CDA,) zeer positief ontvangen.

Binnen twee jaar

Het doel van de taskforce is namelijk dat binnen twee jaar de bouw van sociale huurwoningen kan starten; door de bouw eerst aan te jagen en vervolgens het proces te bewaken.

Theo Alkemade reageert: ‘Dit past geheel in het beleid wat we als college najagen. Ik ervaar de reactie van de minister als uiterst positief omdat een eerder betrokken aanjaagteam ons niet het gewenste resultaat opleverde.

Meer berichten