Logo denoordwijker.nl
<p>Klik <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X_EhAk7CAr8">hier </a>voor een filmpje met uitleg over het bemonsteren van rioolwater.&nbsp;</p>

Klik hier voor een filmpje met uitleg over het bemonsteren van rioolwater. 

(Foto: PR)

Rioolwater blijkt prima bron van informatie over verspreiding corona

Monitoren van het rioolwater geeft veel informatie over de verspreiding van het coronavirus. Het hoogheemraadschap van Rijnland legt uit hoe dat werkt:

Als er in een stad meer mensen besmet raken door corona, komen er via de ontlasting meer sporen van COVID-19 terecht in het riool. Door deze virusgehalten te volgen in rioolwater, krijgen we niet alleen meer zicht op de bestaande infecties in een stad, maar ook beter grip op de besmetting op langere termijn. Dankzij het monitoren van rioolwater kunnen we bij wijze van spreken iedere winter weten waar mensen in welke regio extra alert moeten zijn. Bij alle zuiveringen in Rijnlands gebied wordt wekelijks gemonitord.


Metingen RIVM

De methodiek die het RIVM hanteert laat zien dat je genetisch materiaal van corona kunt aantreffen in afvalwater. Iedere week worden er op 300 zuiveringen in Nederland, binnen Rijnland 19 stuks, monsters genomen van het binnenkomende rioolwater. Wekelijks wordt gedurende 24 uur met een monsternamekast automatisch een monster genomen van het binnenkomende rioolwater. Dit 24-uursmonster wordt samengevoegd, gemengd en zo ontstaat er een monster dat representatief is. De monsters worden in een fles afgevoerd naar het RIVM, waar het onderzoek naar de hoeveelheid generisch materiaal plaatsvindt. Dit gebeurt met een speciale (PCR) methode, die vaststelt hoeveel genetisch materiaal er in het monster is aangetroffen. Deze informatie wordt uiteindelijk verwerkt in het landelijke coronadashboard.


Samenwerking

Op een zuivering zijn veel bacteriën en virussen aanwezig in het afvalwater. Er lopen ook andere onderzoeken naar antibiotica en medicijnresten, waarvoor afvalwater een goed medium is. Rijnland vindt het belangrijk om zich samen met andere partijen maatschappelijk in te zetten. In de nationale afvalwatermonitoring werken veel partijen samen om met elkaar te doen wat nodig is. Het is noodzakelijk en urgent om beter te weten waar infecties met COVID-19 zijn en hoe de verspreiding verloopt. Een adequaat monitoringsstysteem is niet alleen voor de huidige pandemie van belang, maar ook een goede voorbereiding op toekomstige pandemieën. Dit voor borging van de waterkwaliteit en voor verbetering van de collectieve gezondheid.

Klik hier voor een filmpje met uitleg.

Meer berichten