Logo denoordwijker.nl
 | Foto: WS
| Foto: WS (Foto: )
Politiek

Politiek biedt starters een helpende hand

Dat Noordwijkse jongeren die persoonlijk een sterke binding hebben met hun geboorteplaats toch nauwelijks kans hebben om een woning te bemachtigen wordt door de lokale politiek in alle toonaarden erkend. Toch ontbreken concrete plannen om daar heel snel wat aan te doen. In de komende 10 jaar staan er nog geen 500 betaalbare nieuwbouwwoningen op het lijstje van de gemeenteraad.

Vanuit de huidige praktijk met nu al meer dan 1000 woningzoekenden is dit een druppel op de gloeiende plaat. De lange lijst van belangstellende starters zal jaarlijks blijven groeien. Wat waarschijnlijk ook nog eens tot gevolg heeft dat de toch al onbetaalbaar lijkende huizenprijzen nog verder zullen stijgen.

Een helpende hand

De gemeenteraad wil volgens een recentelijk aangenomen motie ‘Een helpende hand bieden’. Die niet bestaat uit concrete bouwplannen maar uit de verhoging van een mogelijke starterslening. Het college kondigde deze week een aanstaande harmonisatie van bestaande regelgeving aan. Een wettelijke verplichting na de fusie. Nog deze maand wordt er tijdens een Rondetafelgesprek publiekelijk politieke aandacht besteed aan doelstelling en voorwaarden van startersleningen. Waarbij de verhoging van het aankoopbedrag van € 310.000,- als voorstel op tafel komt.

Aanvulling op hypotheek

Het doel van een starterslening is om zo veel mogelijk Noordwijkse starters een steuntje in de rug te bieden bij de aankoop van een eerste koopwoning.

Deze helpende hand van de gemeente Noordwijk is een aanvulling op de eerste hypotheek welke een bank als lening aan potentiële kopers wil verstrekken. De eerste jaren is de starterslening volledig vrij van rente en aflossing. Na 3 jaar is er een serieuze toetsing of er betaling van rente en aflossing mogelijk is.

Met de huidige bestedingsruimte vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zouden volgens het collegevoorstel minimaal 57 nieuwe starters kunnen worden geholpen.

Meer berichten