Logo denoordwijker.nl
Vooral de te verwachten verkeersbewegingen door de Albertus van Velzenstraat zorgen voor veel ongerustheid.
Vooral de te verwachten verkeersbewegingen door de Albertus van Velzenstraat zorgen voor veel ongerustheid. (Foto: )
Politiek

Te dure grond Julianahofje dwingt tot compact bebouwen

De nieuwe ontwikkeling op een voormalig tuinbouwgebied aan de Albertus van Velsenstraat kent al een voorontwerpbestemmingsplan. Maar de bouw van 13 sociale huurwoningen en 4 vrije sectorwoningen in het Julianahofje, stuit nog steeds op veel tegenstand.

Omwonenden en andere belanghebbenden hebben al eerder hun bezwaren kenbaar gemaakt aan de politiek. Dat heeft in ieder geval tot gevolg gehad dat de plannen van Stek/NWS zijn doorkruist. Bij de woningbouwcorporatie leefde aanvankelijk de stille hoop uit dat er in de loop van 2019 kon worden begonnen met de bouw, zodat de woningen in 2020 konden worden opgeleverd. Maar dat blijkt inmiddels dus wel erg optimistisch te zijn ingeschat. De vrijgekomen tijd blijkt door projectontwikkelaar Van Rijn Bouw en Stek/NWS echter niet te zijn benut om samen met de omwonenden tot een voor alle partijen aanvaardbaar plan te komen.

Inbreien

Steeds opnieuw blijkt dat de zogenaamde inbreilocaties in de praktijk te maken krijgen met luid protesterende omwonenden. Zoals bij de Schoolstraat en de Nes. Het gaat bij het Julianahofje niet over de bouwhoogte maar over de infrastructurele aanpak. Waarbij vooral de te verwachten verkeersbewegingen door de Albertus van Velzenstraat voor veel ongerustheid zorgen. Omwonenden laten ons weten bepaald niet tegen de bebouwing als zodanig te zijn. Maar dat er wel aanpassingen in de plannen nodig zijn. Een woordvoerder zegt dat men vooral vrees heeft voor de macht van de combinatie Gemeente Noordwijk met van Rhijn Bouw. En dat het project er straks toch door wordt gedrukt zonder tegemoet te komen aan hun ernstige bezwaren. Omdat het voor veel Noordwijkerhoutse raadsleden, die nog nooit ter plekke zouden zijn geweest, een ver van mijn bed show is.

Grondprijs

In de vorige collegeperiode was er in de raad beperkte discussie over de omvang van de plannen. Daarnaast werd even aandacht gevraagd voor het opdrijven van de grondprijs. Waardoor compacter bebouwen financieel noodzakelijk is. Lijst Salman en CDA constateerde bovendien dat ‘dat handige ontwikkelaars heel slim gebruik maken van een extra beschikbare gemeentelijk donatie’.

Het college wil echter doorgaan op de ingeslagen weg. Deze week lag er opnieuw een smeekbede van een belanghebbende in de postvakjes van de fractievoorzitters. Waarin opnieuw aandacht wordt gevraagd voor de ernst van de toekomstige verkeerssituatie. Intussen lijkt het college daarvan nauwelijks onder de indruk te zijn.

In september gaat de gemeenteraad opnieuw worden gevraagd om akkoord te gaan met het uitvoeren van de plannen van Stek/NWS en Van Rhijn Bouw om het Julianahofje snel te realiseren. Een belangrijk moment voor de omwonenden. Die hopen dat ze bij de gemeenteraad nu wel gehoor zullen vinden.

Meer berichten