Logo denoordwijker.nl
Met elkaar dromen over de kansen voor onze streek op het gebied van voeding en gezondheid. | Foto: WS
Met elkaar dromen over de kansen voor onze streek op het gebied van voeding en gezondheid. | Foto: WS (Foto: )

Experts dromen over de toekomst van het kuuroord

In 2016 bundelden de gemeenten in onze streek hun krachten om gezamenlijk uitvoering te kunnen geven aan de ontwikkeling van de regionale economie. Er kwam een visie op de gezamenlijke economische belangen. Gericht op een concrete aanpak met veel respect voor de woonaantrekkelijkheid van de streek.

In dit kader werd er in De Baak door een geselecteerd gezelschap gezamenlijk nagedacht over de mogelijkheden die ‘gezonde voeding’ biedt aan de hele Duin en Bollenstreek.

Initiatiefnemer Hans van Buiten verwelkomde de ruim 20 genodigden die elk vanuit hun eigen expertises en deskundigheid waren geselecteerd. Hij memoreerde dat eerdere droomsessies al tot concrete uitvoeringsplannen hadden geleid en gaf als voorbeeld de droomsessie van 4 jaar geleden welke concreet een conceptplan voor een vierdaags wandelevenement opgeleverde.Daarnaast ook de realisatie van de huidige kuuroordstatus.’

Hij stelde voor om ook deze avond vooral onbeperkt te dromen Centraal in die droom een toekomst voor onze streek als de gezondste enclave in de Randstad. Alles in relatie met het uitvoeringsprogramma van de Economic Board Bollenstreek en het onderdeel ‘ Gezonde en Energieke Regio’.

Hollandse Keuken belangrijk

Avondvoorzitter Menko Wiersema nam de aanwezigen na een eerste introductie mee op een reis terug in de tijd. Hij had tijdens onderzoek ontdekt dat Nederland en specifiek de streek rondom Noordwijk en Leiden, in de historie een belangrijke rol heeft gespeeld in het voedsel gebruik in de wereld. De Leidse medisch faculteit legde in die tijd voor het eerst de relatie tussen voeding en gezondheid. Recente Amerikaanse studies hebben duidelijk gemaakt dat er in de periode van onze de Gouden Eeuw, er wereldwijd een hele belangrijke rol was weggelegd voor juist de Hollandse Keuken.

Belangrijk bleek toen al, in tegenstelling tot wat gebruikelijk was, dat het gebruik van onder andere rauw voedsel als heel gezond werd gezien. Op tal van kunstuitingen uit die tijd is dit een duidelijk zichtbaar onderwerp.

Wiersema eindigde zijn inspirerende inleiding met enig cynisme en stelde vast dat de komst van ‘de huishoudschool’ het ongewenste einde betekende van die toenmalige alom geprezen’ Hollandse Keuken’. Aardappelen, gekookte groenten, stamppot, vlees en jus werden dagelijkse kost.

Medicijn

Zijn beschouwingen waren vervolgens de basis voor de deelnemers om weg te dromen. Een groot aantal overdenkingen, ideeën, concrete plannen en eigentijdse waarden werden daarbij verzameld. Allemaal vanuit de mogelijkheden die er zijn in de Duin en Bollenstreek. Op gebied van al of niet biologische productie, handel , toerisme en eigen gebruik. ‘Voeding is het nieuwe medicijn’ was de conclusie van een aantal deskundigen. Die met elkaar de overtuiging van de initiatiefnemers konden steunen.

Een gezonde en energieke regio heeft duidelijk kansen. Het produceren en verhandelen van gezonde voeding, overigens met alle daarbij behorende milieu aspecten, kan hier een eigen plaats gaan innemen. Waarbij het gebruik van gezonde, lokaal of regionaal geteelde groenten en andere voedselproducten volop kansen biedt. Bijvoorbeeld om ook als kuuroord onderscheidend te zijn.

Aan het eind van de droomsessie werden alle wensen en ideeën verzameld . De organisatoren zullen uit die enorme bron van inspiratie gaan gebruiken om te komen tot concreet uitvoerbare plannen. In welke vorm zal uiteindelijk ter beoordeling zijn aan Economic Board Duin en Bollenstreek.

Meer berichten