Nieuwe parkeeraanpak met hogere tarieven | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto:
Politiek

Nieuwe parkeeraanpak met hogere tarieven

Parkeren blijft een vast agendapunt bij de raadsvergaderingen. Deze keer de actualisatie van het parkeerbeleid. Nieuwe kaders die volgens het college nodig zijn omdat het de ambitie is om o.a. als winkelgebied aantrekkelijk te blijven voor inwoners en bezoekers.

De nieuwe kadernota kwam er niet zonder slag of stoot. Veel meningen werden in een uitgebreide discussie op tafel gelegd. En de tarieven discussie werd er direct bij betrokken. Over de nieuwe kaders waren de meningen aanvankelijk verdeeld. Dick Gutlich (D66) sprak van veel te weinig ambitie, het noodzakelijk bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimte en kondigde niet minder dan 3 amendementen aan. Daarin o.a. het zoeken naar een geschikt transferium en het beperken van zoekverkeer. Bovendien bij nieuwe ontwikkelingen de eis om zoveel mogelijk op eigen terrein oplossingen te realiseren. En zoals van D66 mag worden verwacht, meer sturen op duurzaamheiddoelstellingen. De raad zou besluiten om de suggesties van D66 uiteindelijk overnemen. Extra aandacht was er bovendien voor de fiets en de stalling daarvan. Bewaking en oplaadpunten voor de elektrische modellen zouden in ieder geval prioriteit moeten krijgen. De kadernota werd uiteindelijk door de politiek unaniem omarmd.

Tarieven

Over de tarieven was er ook voldoende discussie. Vooral het gelijktrekken van de tarieven stuitte nogal op weerstand. Een motie van CDA en LSN werd door de raad aangenomen . Waardoor de tarieven in het bewonersdeel van Noordwijk aan zee hoger blijven om bezoekers te ontmoedigen daar een plekje te zoeken.

Het verhogen van de overige tarieven bleef ook niet onbesproken. Ook al omdat, opvallend genoeg, de NOV had verzocht om de tarieven te matigen. Zij voorzien een onwenselijke daling van de bezoekersaantallen in Noordwijk. Het college dacht via het innen van verhoogde parkeergelden de inwoners te sparen en de vooral bezoekers te laten mee betalen aan de kostbare steun die het college juist aan het bedrijfsleven had willen geven.

Over de diverse tarieven was aanvankelijk dan ook geen eenduidige mening. Het college voorstel om tarieven voor bewonersvergunningen aan te passen kreeg kritiek maar de meerderheid van de raad ging uiteindelijk toch akkoord. Bewoners die willen parkeren in eigen buurt, betalen voor een eerste vergunning €20,- maar voor een tweede €50,- en voor een mogelijke derde vergunning zelfs €100,-. Volgens wethouder ter Hark noodzakelijk om het kostendekkend te houden. De inwonersvergunning, parkeren in Noordwijk voor alle inwoners, wordt verhoogd van €20,- naar niet minder dan €50,-. Een verhoging die fors mag worden genoemd. De verordening Parkeerbelasting werd, met de drie stemmen van PUUR tegen, door de meerderheid van de Raad aangenomen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>