Plannen voor speeleiland in Middengebied | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Tussen het zwembad en het Dompad is ruimte beschikbaar om een eigentijds speeleiland in te richten.
Tussen het zwembad en het Dompad is ruimte beschikbaar om een eigentijds speeleiland in te richten. (Foto: )
Politiek

Plannen voor speeleiland in Middengebied

Al in 2009 werden er plannen gesmeed om het Middengebied om te vormen tot een landschapspark. Een ambitieus plan dat tot in detail werd uitgewerkt.

Het toenmalig college wilde dit voortvarend aanpakken. Het landschapspark werd toen nog heilig verklaard, alle ontwikkelingen in het middengebied werden langs de meetlat gelegd.

Maar inmiddels zijn er 10 jaren verstrekken en is de toen geplande woonwijk met heel gedifferentieerde bebouwing er niet gekomen. Wel staat er inmiddels een nieuw zwembad en wordt er hard gewerkt aan een nieuwe wijk. Waar overigens de toen gewenste en ook aanvankelijk geplande sociale woningbouw door de politiek werd opgeofferd.

Ook het oorspronkelijke denkbeeld van een indrukwekkend speeleiland voor de in de omgeving wonende jeugd heeft opnieuw aandacht. En het lijkt erop dat er een definitief ontwerp gaat worden gelanceerd. En geheel passend in de tegenwoordige tijd werd er ook aan de toekomstige jeugdige gebruikers gelegenheid geboden om ideeën en wensen in te brengen.

Er komt straks het terrein tussen Dompad en Zwembad een natuurspeelplek waar de jeugd zich op een eigentijdse manier kan uitleven. Inmiddels hebben kinderen mee mogen doen want in de bibliotheek werd een meepraatsessie georganiseerd. Waar wensen en suggesties door ambtenaren en aanwezige politici werden genoteerd.

Verwacht mag nu worden dat dit onderdeeltje van het langlopende project ‘Landschapspark Middengebied’, eindelijk toch nog gaat worden gerealiseerd. Binnen dit Landschapspark behoort ook de ontwikkeling van de Nes.

Dit is gebied ligt tussen van Panhuysstraat en Duinweg. Waar mogelijk de in Duinenveld ontbrekende sociale woningbouw kan worden gecompenseerd. De noodzakelijke politieke meerderheid is er voor dit plan echter nog niet.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>