Ton van Rijnberk onder vuur | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Veel commotie om de keus om eerst in Offem Zuid te bouwen en niet hier in Bronsgeest. | Foto: WS
Veel commotie om de keus om eerst in Offem Zuid te bouwen en niet hier in Bronsgeest. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Ton van Rijnberk onder vuur

Lokaal Provinciaal Statenlid en woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Omgevingswet Ton van Rijnberk diende op 15 januari schriftelijke vragen in. Deze vragen gingen over woningbouw in Bronsgeest. De actie van het Statenlid was niet alleen openlijke steun voor de oppositie in Noordwijk waarin D66 een zetel bezet, het bleek ook een uiting van frustratie. Waarbij vooral het CDA en in mindere mate de VVD het moest ontgelden.

Door Wim Siemerink

Van Rijnberk gaat in het schrijven helemaal los met een serie verwijten van het niet integer handelen van vertegenwoordigers van het CDA. Ook voormalig burgemeester Hans van der Sluis krijgt een niet integere rol toebedeeld.

De brief van Van Rijnberk was aanleiding voor het voormalig CDA-raadslid Andries de Boer om te reageren richting van de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten. De Boer schrijft in die reactie harde woorden en spreekt van laster en smaad. Hij onderstreept dit met 'Van Rijnberk heeft bewust vals en onwaar geciteerd, bewust een onjuiste voorstelling van zaken gegeven en heeft daarop een beeld gebaseerd dat symptomatisch voor het CDA Noordwijk zou zijn'. De Boer stelt de vraag: 'Hoe kan een niet integer persoon als Van Rijnberk dan blijven functioneren als Statenlid en openbaar bestuurder namens D66 in onze provincie Zuid-Holland?'

Vorige week reageerden ook 2 oud-wethouders die verantwoordelijk waren voor de keuze in het jaar 2000 om de voorkeur te geven aan bouwen in Offem Zuid in plaats van in Bronsgeest. Victor Salman en Gerard Duijndam gaven hun versie in zeer uitgebreid gezamenlijk schrijven.

En daar bleef het niet bij. Deze week stuurden Salman, Duijndam en De Boer bovendien gezamenlijk een zestal officiële klachten naar de provincie. Met het verzoek deze klachten in behandeling te nemen, gegrond te verklaren en daar een passend gevolg aan te verbinden. Het zou gaan om misbruik van zijn functie,bewust beschadigen van personen, liegen, insinueren, bewust verkeerd citeren en achterhouden van informatie.

De Noordwijkse D66-fractievoorzitter Dick Gutlich reageert desgevraagd heel terughoudend. Hij verklaart dat Van Rijnberk in dit politieke spel geheel zijn eigen rol vervult. Wat dit allemaal tot gevolgen heeft is bepaald onduidelijk. Dat het zou kunnen leiden tot sneller bouwen in Bronsgeest lijkt weinig realistisch.

Ton van Rijnberk was voor commentaar nog niet bereikbaar.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>