Initiatief om project Northgo sneller uit te voeren | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het Noordwijkse college krijgt mandaat voor en snellere procedure woningbouw op locatie Northgoproject. | Foto: WS
Het Noordwijkse college krijgt mandaat voor en snellere procedure woningbouw op locatie Northgoproject. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Initiatief om project Northgo sneller uit te voeren

Een initiatiefvoorstel staat niet vaak op de raadsagenda. Dit keer kwam werd dat noodzakelijk geacht omdat de woningnood heel hoog is. Naast SJC werd ook de NWS in haar kern geraakt door de stikstofproblemen. Daardoor is grote vertraging ontstaan bij het realiseren van woningbouw op en rondom het terrein van de voormalige Northgosporthal.

Noordwijk en sociale woningbouw blijkt al decennialang geen soepel lopende eenheid. Bij woningzoekenden in de sociale sfeer leeft er weinig vertrouwen in de besluitvaardigheid van de lokale politiek. Omdat er nauwelijks plannen worden voorbereid voor snel te realiseren grootschalige woonprojecten. Daarbij kwam recent ook het landelijke probleem van de stikstof en het uitblijven van vergunningverstrekking.
Voor de uitvoering van het toch al duurzame woningbouwproject Northgo heeft de NWS zich echter buitengewoon ingespannen om, onder meer door het gebruik van elektrisch materieel tijdens de bouw, de uitstoot van stikstof tot nul te reduceren. Inmiddels heeft de ODWH aan hen een bericht verstuurd dat de vergunningsprocedure kan worden voortgezet. Reden om bij de gemeenteraad aan de bel te trekken.

Dit project, aanvankelijk ook door de politiek met zekere trots gelanceerd als heel snel realiseerbaar, kent al een te lange geschiedenis. Al ver voor het zomerreces van 2018 was de gemeenteraad akkoord met het voorontwerp bestemmingsplan. Begrijpelijk dat de NWS staat te trappelen om eindelijk de noodzakelijke procedure te vervolgen.

De gemeenteraad heeft nu mandaat gegeven aan B&W waardoor er mogelijk 6 weken tijdswinst kan worden geboekt. Vooral het feit dat Noordwijk veel waarde hecht aan het realiseren van sociale huurwoningen bleek aanleiding voor coalitie en oppositie om elkaar te vinden in het initiatiefvoorstel. Daardoor kan met gezwinde spoed worden begonnen aan de realisatie van o.a. ruim 60 sociale huurwoningen. Omdat er in de procedure geen zienswijzen zijn ingediend tegen het stedenbouwkundig ontwerp, de woningen zelf of de bouwmassa, acht de raad het gepast om zichzelf een iets terughoudender rol toe te bedelen tot na de ontwerpfase. Daarna zal met name op de parkeerbalans en de verkeersveiligheid nog onderwerp van discussie kunnen zijn voorafgaand aan de definitieve en hopelijk snelle besluitvorming door de raad.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>