Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Boerenslimheid

Noordwijk en het grondwater zijn aanleiding tot tal van discussies in het land van boer en tuinder. De praktijkdeskundigen hebben al menig uurtje de oplossingen van bureaudeskundigen met elkaar besproken. Theorie en praktijk. Maar al te vaak wordt dan duidelijk dat de zuinige boer en tuinder steeds weer kans ziet om geld te besparen door simpelweg het boerenverstand te gebruiken.

Met dit in mijn achterhoofd heb ik het laatste jaar met veel belangstelling geluisterd naar onze eigen praktijkdeskundige op het gebied van waterhuishouding in en rondom het duingebied. De door sommige nadrukkelijk verguisde fusie wierp deze brave bollenboer ons toch zo maar in de schoot. Met vreugde constateerde ik al snel dat dit geen snelle politicus is die het gaat om aandachttrekkerij. Het is iemand die zijn gedachten goed kan ordenen, die bereid is om tijd te besteden aan het onderwerp, in gesprek gaat met praktijkmensen en ook met ambtenaren die gewend zijn heel anders te denken. Bij die laatst genoemde categorie komt maar al te vaak een aapje uit een mouwtje.
Ambtenaren zijn zelden bereid om de klok nog even terug te draaien. Ik heb daar voorbeelden te over van. Het argument goedkoper wordt altijd afgedaan met 'ik heb er al budget voor'. Het argument meer kwaliteit wordt altijd afgedaan met: 'had dit maar eerder gezegd'. Het argument voortschrijdend inzicht wordt altijd afgedaan met 'is al in procedure'. Kortom de dooddoener vanuit mijn kinderjaren: 'eens gezegd blijft gezegd'.
Bedoeld gemeenteraadslid, die de gemeenschap grote sommen gelds wil besparen door bij de reconstructie van de Parallelboulevard niet tot meer dan 6 meter diepte te gaan graven, krijgt dus nul op rekest. Hij kan lezen in een brief van het college: 'Sinds Rijnland en de gemeente in 2015 hebben besloten een grondwaterbeheersmaatregel te realiseren heeft Rijnland de eindverantwoording voor de grondwaterproblematiek op zich genomen.' Met andere woorden bemoei je er niet mee.
Het HHS laat weten dat zij op basis van goede samenwerking, de uitgebreide besluitvorming en de overtuiging dat zij de beste oplossing hebben uitgewerkt, geen reden of noodzaak zien om het huidige ontwerp van de drainage in dit stadium van het project opnieuw ter discussie te stellen of nieuwe alternatieven zelfs maar te overwegen. Met andere woorden het budget is er, de gemeenschapsgelden zijn toch al gereserveerd dus waarover maken jullie je nou druk?
Het deskundig advies bureau Wareco meldt dat uit berekening blijkt dat het alternatief van onze slimme agrariër niet voldoet aan de bestuurlijk vastgestelde eisen ten aanzien van de grondwaterverlaging tot het niveau van 2008, de grondwaterstand van voor de aanleg van de dijk-in- duinconstructie, toen er nog geen klachten over hoge grondwaterstanden bekend waren. De boodschappen samengevat: 'We gaan de plannen echt niet meer aanpassen om geld te besparen. Want dat is niet het doel waar naar wij streven'.

Meer berichten