Stikstof zorgt voor paniek bij gemeente en ODWH | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Beperkte activiteiten op de plek waar nieuwbouw is gepland maar waarvoor de de vergunning  is ingetrokken.
Beperkte activiteiten op de plek waar nieuwbouw is gepland maar waarvoor de de vergunning is ingetrokken. (Foto: Picasa)
Politiek

Stikstof zorgt voor paniek bij gemeente en ODWH

Kort geleden oordeelde de Raad van State het in Nederlandse gevoerde stikstofbeleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. Dit blijft niet zonder gevolgen maar grijpt heel direct in bij de uitvoering van huidige en toekomstige bouwprojecten, ook in Noordwijk.

De directe ligging van de gemeente tussen de twee Natura 2000-gebieden heeft als gevolg dat de uitspraak van de Raad van State tot intrekken van reeds afgegeven vergunningen heeft geleid. Hierdoor is er duidelijk paniek ontstaan bij de gemeentelijke organisatie en de ODWH. Meer dan 15 projecten krijgen daar nu direct mee te maken. De voetbalverenigingen VVSB en SJC moeten, net als de NWS, rekening gaan houden met ernstige vertragingen bij de geplande bouwactiviteiten. Ook het beoogde Zonnepark nabij de N206 alsmede diverse projecten op gebied van landbouw, bedrijfsbouw en infrastructuur hebben er direct mee te maken. Want er mogen, officieel zelfs met terugwerkende kracht tot 2015, alleen toestemmingsbesluiten worden genomen wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder door stikstof worden aangetast.


Mest van dieren

Iedereen die géén jurist is, denkt bij het lezen van alle uitleg 'dit kan niet waar zijn', maar het is wel degelijk de realiteit. De vraag is: waar gaat het dan eigenlijk allemaal over? Over de uitstoot van stikstof, een niet-metaal en een reukloos en kleurloos gas dat al voor 78% deel uit maakt van de atmosfeer. Daarnaast is er het verkeer en de industrie die beiden zorgen voor extra uitstoot van stikstof. Maar er is meer want stikstofverbindingen zijn er ook als mineralen. Vogelpoep en de mest van andere dieren zoals kippen, koeien en varkens bevatten stikstof in overvloed. Een overdaad aan stikstof zou een groot probleem voor de natuur zijn omdat stikstof in feite de bodem verrijkt.
Zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, verliezen het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo kan de brandnetel de zeldzame orchidee en ook andere bijzondere planten overwoekeren. Dieren en insecten die van die zeldzame planten leven worden dan ook met uitsterven bedreigd.


Aanpak

Het door de overheid in 2015 gestarte Programma Aanpak Stikstof werd de oplossing. Maar daar denkt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na toetsing van de Europese wetgeving, dus anders over.
SJC-projectmanager Kees Caspers van bouAd Adviesgroep vertelt ons dat het allemaal niet zo eenvoudig is omdat de uitspraak pas dit voorjaar is gedaan en de kaders dus zeer recent zijn omschreven. Hij maakt wel duidelijk dat er nu middels de zgn. AERIUS-berekening moet worden aangetoond dat er tijdens en na de bouwactiviteiten geen extra uitstoot van stikstof kan of zal worden gemeten. Hij overtuigt ons dat het tijdens de bouw allemaal al goed is geregeld, immers is er door de Gemeente Noordwijk vormgegeven aan een duurzame ontwerpopdracht. Wat nu nog moet worden aangetoond is dat er ook na de bouw geen extra uitstof van stikstof zal zijn. In feite betreft dit het te verwachten, weinig of niet gewijzigde autoverkeer rondom de clubactiviteiten. Daarnaast zijn er nog de maatschappelijke projecten die door de gemeente Noordwijk belangrijk worden geacht. Uiteindelijk moet de ODWH het project opnieuw toetsen aan de wettelijke regelgeving.


Machteloos

Rondvragen bij enkele raadsleden levert ook alleen maar vragende ogen en schouderophalen op. De Noordwijkse politiek krijgt daarom op 17 september, tijdens een voor iedereen toegankelijke presentatie in het Noordwijkse gemeentehuis, van de ODWH te horen hoe het precies zit. Ook hoe een nieuwe vergunningssystematiek voor stikstofuitstotende activiteiten eruit moet zien.

Al met een ontwikkeling waarbij SJC, ondanks alle mooie beloften, machteloos dient te accepteren dat bureaucratie oorzaak is van ernstige vertraging van de bouwactiviteiten aan de Lageweg.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>