Tegenvaller | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy

Tegenvaller

Ik nam deze week in de wandelgangen van de Noordwijkse politiek toch wat paniek waar. Druk babbelende politici in groepjes verspreid riepen mijn nieuwsgierigheid op. Het eerste wat ik kon opvangen was het woord 'meicirculaire'.

Inmiddels ben ook ik wat vertrouwd met de eigentijdse zoekmachines die het internet uitzeven op trefwoorden. En ik las 'De meicirculaire 2019 informeert de gemeenten in Nederland over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen,inclusief die voor het sociaal domein, en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn'.
Dat was dus een mooie basis om verder onderzoek te doen. En dat leverde nogal wat op. Allereerst dat het lezen van de meicirculaire voor een gemiddelde burger niet zo eenvoudig is.
Maar ik begreep dat gemeenten er vooraf op rekenden dat bezuinigingsmaatregelen maar beperkt noodzakelijk zouden zijn. Helaas, er zal opnieuw behoorlijk moeten worden bezuinigd. En dat begrepen de Noordwijkse raadsleden kennelijk nogal snel. En dus ontstonden de geheimzinnige praatgroepjes waar ik voornamelijk geluiden hoorden bezigen over belastingverhoging, noodzakelijke voorzieningen, bijstellen van eerder genomen beslissingen en meer van dit soort voorspelbare angstreacties. Moet de sport in Noordwijk toch maar een toontje lager zingen? Zullen de cultuurliefhebbers meer uit eigen zak moeten halen? Komen de grote evenementen toch weer onder druk te staan? Het groepje met het onderwerp 'vergoeding raadsleden', zag ik vooral opgelucht adem halen.
Het groepje met als gesprekstof 'snelle sociale woningbouw' leverde teleurgestelde gezichten op en daar bleef men langer in discussie. Na wat informatie te hebben gevraagd aan het college over het hoe en waarom werd het iets duidelijker. Ik begreep dat doordat de rijksuitgaven lager uitvallen dan begroot, nu ook de algemene uitkeringen aan gemeenten dalen. Waardoor er door de landelijke Nederlandse gemeenten een gat moet worden aangevuld met 200 miljoen euro. Dat is vierhonderd en veertig miljoen oude Hollandse guldens.
De prognoses zijn dat de Rijksuitgaven voorlopig blijven dalen. Waardoor alle gemeentelijke meerjarenbegrotingen verder dienen te worden aangepast. Ik hoor het straks de nieuwe burgemeester bij zijn inauguratie al zeggen: 'we moeten de broekriem aanhalen'.
Het groepje raadsleden waar sportaccommodaties het onderwerp was straalde optimisme uit. De voetbalclubs mogen hun droomkastelen volgens de bestaande plannen realiseren. Als de politiek echter de kwetsbare groepen wil ontzien dan lijken er slechts 2 mogelijkheden. Of we verhogen de belastingen fors of we gaan de inmiddels uitpuilende spaarpotjes nu maar een keer leeg maken. Politieke onderwerpen die vragen om politieke antwoorden. Zo mensen:'Wie het weet, mag het zeggen'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>