Partijen botsen door initiatiefvoorstel | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Theo Alkemade (links) verweet Louis Koppel (midden) laster en smaad
Theo Alkemade (links) verweet Louis Koppel (midden) laster en smaad (Foto: Picasa)

Partijen botsen door initiatiefvoorstel

In de vorige raadsvergadering kwam de coalitie gesteund door D66 met een initiatief raadsvoorstel. Dat leidde tot een ernstige botsing tussen Alkemade (CDA) en Koppel (GL).

Het college heeft aangegeven dat zij 2 technische aanscherpingen voorstelt in dit plan ten aanzien van detaillering. Het gaat er in feite om dat een buurman een verzekering eist dat een kierdichte geluidswering wordt aangebracht bij de inrit van de geplande parkeergarage. Om onnodige vertraging van de uitvoering te voorkomen zou de gemeenteraad de aanpassingen zelf moeten doorvoeren nog voordat de Raad van State, aangaande ingediende beroepsschriften op het bestemmingsplan en bouwplan, op 28 mei 2019 een uitspraak doet.

Taetske Visser (PUUR) sprak net als Louis Koppel (GL) en Jan Janson (PvdA) haar verbazing uit over de welwillendheid bij het college en stelde vast dat het college wel heel gemakkelijk het eigen advies wil aanpassen. Het voorstel kreeg openlijke steun van Gerard Duindam (VVD). Die sprak van een noodzakelijke tussentijdse reparatie die bovendien tegemoet kwam aan de bezwaren van de buurman. Toen Louis Koppel sprak over 'u vraagt en wij draaien' en over 'cliëntelisme', reageerde Theo Alkemade (CDA) furieus. 'Ik vind uw uitspraken laster en smaad en overweeg melding maken bij integriteitscommissie' aldus de CDA-voorman. Koppel maakte duidelijk dat hij in het belang van omwonenden en bezwaarmakers wilde vasthouden aan de procedures, die, in tegenstelling tot de eigenaren van de HvO, geen zwaarwichtige advocaten kunnen inschakelen.
Wethouder de Jong merkte op dat het college ook volgens de afgesproken procedures wil handelen. Hij is blij met het initiatief om de procedures niet onnodig te vertragen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>