College wil hoogbouw op Rolly Golf | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Hoogbouw in plaats van recreatie op het terrein van de Rolley Golf is voor omwonenden onverteerbaar. | Foto: Wim Siemerink
Hoogbouw in plaats van recreatie op het terrein van de Rolley Golf is voor omwonenden onverteerbaar. | Foto: Wim Siemerink
Politiek

College wil hoogbouw op Rolly Golf

Moet het avonturenpark de Rolly Golf werkelijk gaan verdwijnen? Dat vragen een aantal direct omwonenden zich af nadat het college het beeldkwaliteitsplan voor de Nes aan de politiek heeft voorgelegd.

De gepresenteerde plannen zorgden voor onrust. Een aantal bewoners van de Duinweg maakten daarom gebruik van het recht om een mening te geven tijdens een rondetafelgesprek. Waarbij het ging om een beeldkwaliteitsplan dat door de politiek ter bespreking op de agenda was geplaatst.

Grondeigenaren in het gebied grofweg tussen van Panhuysstraat, Duinweg en Northgodreef zien graag dat de gemeente Noordwijk meewerkt om ter plekke woningbouw toe te staan. Het huidige bestemmingsplan en stedenbouwkundige randvoorwaarden biedt geen ruimte. Dus moet het formeel worden aangepast. Dus de Welstandsnota aanpassen met welstandscriteria ,voor politiek gewenste ontwikkelingen, in de Nes. Het blijkt dat er is gekozen voor het realiseren van hoogbouw juist in het gebied tegenover bestaande woningen aan de Duinweg.

Om begrijpelijke redenen van vrij uitzicht, waarde vermindering van woningen en woongenot reageerden tal van bewoners verontwaardigd. Hoogbouw juist op die belangrijke plek wil men ten koste van alles voorkomen. Bovendien kwam het argument op tafel dat het weg bestemmen van de huidige recreatie ook grote gevolgen heeft voor de beleving van langsrijdende badplaatsbezoekers en voor het recreatieaanbod. Een bewoonsters verwoorde haar aanvankelijke gevoelens met: 'Ik dacht "het gaat wel goed komen". Maar nu heb ik de angst dat beleving van dit stukje Noordwijk voor bewoners en toeristen een totaal andere gaat worden'.

Een buurman refereerde aan eerdere plannen van een uitbundig landschapspark met duinvilla's verzonken in de bodem. We zijn door de politiek overvallen met de plotselinge wending'. Ook was wederom zware kritiek op de gebrekkige communicatie tussen ambtelijk apparaat en inwoners. Al helemaal niet tevreden bleek men over de reacties op de ingediende zienswijzen. Veelbetekenend waren de non-verbale reacties op de vraag van voorzitter van der Vosse of de bewoners zich voldoende gehoord voelden. 'Want' zo zei ons een bewoners na afloop, 'wat betekent voldoende gehoord als de ingebrachte argumenten kennelijk geen invloed hebben op politieke standpunten? '

De politiek lijkt met de nota van beantwoording op ingediende zienswijze gewoon akkoord te gaan. Waarna het beeldkwaliteitsplan en aanpassing van de Welstandsnota worden gepubliceerd en ter inzage gelegd. Hierop is echter geen bezwaar of beroep mogelijk. Pas wanneer grondeigenaren hun bouwplannen indienen is er de gebruikelijke procedure op basis van het geldende bestemmingsplan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>