'Een fusie is niet zomaar wat' | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Ook voor de Puur-fractie wordt de lat  hoog gelegd. | Foto: Wim Siemerink
Ook voor de Puur-fractie wordt de lat hoog gelegd. | Foto: Wim Siemerink
Politiek

'Een fusie is niet zomaar wat'

Toch wel een bijzondere actie deze week van de mede oprichters van Puur Noordwijk, Leon van Ast en Rob Duijndam. Vanuit onvrede over de beperkte inwonersconsultatie hebben beiden op persoonlijke titel een zienswijze ingediend.

Beiden blijken niet per definitie tegen een fusie. Maar zijn wel van mening dat, voordat de definitieve beslissing wordt genomen, inwoners eerst persoonlijk moeten worden uitgenodigd om hun mening over de fusie te geven. Leon van Ast: 'Lijst Salman en Puur Noordwijk hebben pogingen gedaan om de bewoners te betrekken. Maar voor Puur Noordwijk leg ik de lat hoger. Het is belangrijk om de mening van de inwoners te vragen. Want niet voor niets is onze slogan:' Wat heeft de Noordwijker eraan'. Overigens had het wat mij betreft op de geëigende weg van de gemeente Noordwijk gelegen om die vraag persoonlijk aan onze inwoners te stellen, maar dit terzijde.'

Van Ast hoopt dat er voor de beslissende datum van 6 juni gecommuniceerd gaat worden met de inwoners. Van Ast: 'Als Noordwijkerhout om een reddingsboei vraagt moeten we die als buren serieus overwegen aan te bieden. Voor toekomstige steun is inwonersconsultatie voor definitieve besluitvorming randvoorwaardelijk. De voormalig wethouder vond ook de communicatie die er tot nu toe was onduidelijk. Van Ast nogmaals: 'in het voortraject ging het steeds over samenwerken. En dat verklaart de geringe belangstelling voor eerdere bijeenkomsten. Want wie is er tegen goed samenwerken? Om die geringe belangstelling nu ineens als argument te gebruiken om inwoners niet persoonlijk om hun mening te vragen klopt natuurlijk niet'.

Rob Duijndam is ook duidelijk: 'Een fusie is niet zomaar wat. Daar moet je eigenlijk niet tijdens een lopende bestuursperiode over willen besluiten. Zo'n vraagstuk moet je idealiter bij verkiezingen aan de inwoners voorleggen. Maar als dat niet kan, vind ik dat de gemeenteraad aandacht moet hebben voor de vraag of de inwoners voldoende bij het proces zijn betrokken. Hopelijk voegt onze zienswijze dat element aan het debat op 6 juli toe.'


Tijd dringt

De conclusie mag zijn dat de 2 Noordwijkers de gemeenteraad inclusief Puur Noordwijk, oproepen de mening van de inwoners alsnog actief te betrekken bij de besluitvorming. Of de gemeenteraad met de zienswijze iets gaat doen is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de tijd dringt. En dat Noordwijkerhout gedreigd heeft ,bij vertraging door de Noordwijkse politiek, snel de weg naar Teylingen te gaan zoeken. Wat overigens niet betekend dat ze daar dan wel welkom zullen zijn. Maar het legt wel spanning op de raadsvergadering van 6 juli en op het tijdspad dat inmiddels is uitgestippeld.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>