Logo denoordwijker.nl
Een andere keuze voor de invulling van deze bouwgrond kon voor veel woningzoekenden een oplossing zijn. | WS
Een andere keuze voor de invulling van deze bouwgrond kon voor veel woningzoekenden een oplossing zijn. | WS (Foto: )
Politiek

Betaalbaar wonen in eigen omgeving kan niet zomaar

Op dinsdag 10 december bespreekt de politiek de Notitie Woonbehoefteonderzoek. Wat een aanzet moet geven om in Noordwijk heel efficiënt de grote problemen op het gebied van lokale woning toewijzing op te lossen.

De mondjesmaat beschikbare woonruimte in Noordwijk voldoet al jarenlang niet aan de wensen en behoefte die er bij de belangstellenden leven. Vooral de jeugdige Noordwijkers morren al tijden lang over de traagheid waarmee beslissingen worden genomen en het ontbreken van perspectief op een toekomst in eigen gemeente.
Nu is er dus opnieuw aandacht voor de woningbouw in de toekomst. Opnieuw geeft een onderzoek aan dat er in Noordwijk grote behoefte is aan woningen en dat het daarbij moet gaan om de betaalbaarheid. Iets wat voor niemand een verassing kan zijn. Iedereen weet al decennia lang wat er door dit recente onderzoek opnieuw werd aangetoond. De voorspelbare conclusie is dat de druk op de Noordwijkse woningmarkt groot is en dat daardoor de prijzen stijgen. Voor starters is het eigenlijk onmogelijk om fatsoenlijke woonruimte te verwerven. Ook al omdat de samenstelling van de bevolking wordt gedomineerd door ouderen met hogere inkomens.


Tekort

In Noordwijk is er van alles tekort. Voor starters, voor jonge meerpersoons huishoudens, voor alleenstaanden met een midden inkomen en ten slotte ook tekort aan levensloopbestendige woningen. Een en ander veroorzaakt bovendien dat de noodzakelijke doorstroming muurvast is komen te zitten.
Wethouder Salman zei in de vorige collegeperiode terecht dat je in visie niet kunt wonen, hoe fraai die ook is geschreven. Maar opnieuw moeten jongeren wachten en opnieuw is de oorzaak het schrijven van een woonvisie. Die moet wederom worden geschreven op basis van het recente onderzoek. Die basis blijkt wederom de praktijk te zijn en dat is dus de meer dan een enorme algemene grote vraag.


Complexe opgave

Het onderzoek wijst uit dat er voor de korte termijn behoefte is aan zo'n 1200 sociale huurwoningen voor de laagste inkomens. Bij de ongeveer 500 inwoners met een iets ruimere beurs die maandelijks €1000,00 aan wonen te besteden hebben, leeft ook de wens om te huren. En dan is er nog de groep die graag wil kopen tot een bedrag van maximaal €275.000,00. Voor deze 3 groepen is er in Noordwijk nauwelijks perspectief. Het onderzoek levert dus de voorspelbare opmerking op 'dat de gemeente Noordwijk voor een complexe opgave staat'.
Het vaststellen van behoefte en het benoemen van de pijnpunten is bepaald niet de moeilijkste opgave. Maar de problemen daadkrachtig aanpakken en de woningzoekenden duidelijk perspectief bieden vraagt om meer dan alleen een visie schrijven. Oplossingsgerichte politiek vraagt om een bredere visie op de wensen van de lokale bevolking. Met de daarbij behorende kwalificering van de uitvoeringsmogelijkheden. Zowel lokaal als regionaal. Alle wensen vervullen binnen de huidige kernen blijkt binnen afzienbare termijn gewoon onmogelijk. Woningbouwprogramma's schrijven om ze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren vergen geduld. Ook de woningbouwcorporaties staan daarbij voor gerichte problemen. De goede wil is er bij hen zeker, de praktische totaaloplossing ook voor hen heel ver weg.


Accenten

De conclusie van het voorliggende onderzoek is dat er accenten moeten worden gelegd. Voor Noordwijk aan Zee en voor Noordwijk Binnen zou dit moeten worden gelegd op de appartementenbouw. Zowel in de sfeer van sociale huur als bij het voorzien in de wens van veel jongeren om tot eigen bezit te komen. Voor Noordwijkerhout en De Zilk gelden volgens de onderzoekers andere normen. De oplossing kan daar worden gevonden in grondgebonden woningen.

Aan de politieke partijen nu voor de niet eenvoudige de taak om te komen tot een daadkrachtige aanpak. En in deze noodsituatie snel de uitvoerbare oplossingen te realiseren.

Meer berichten