Logo denoordwijker.nl
<p>Pastoor Straathof was voorganger tijdens de jubileummis.</p>

Pastoor Straathof was voorganger tijdens de jubileummis.

(Foto: PR)
Foto’s

Maria ter Zee-kerk viert 70-jarig bestaan

Afgelopen weekend vierde de Maria ter Zee kerk haar 70-jarig bestaan. Dat gebeurde met een feestelijke eucharistieviering op zondag met pastoor Straathof als voorganger. In zijn preek besteedde de pastoor veel aandacht aan de betekenis van Maria voor de RK kerk. De zang werd verzorgd door leden van het Maria ter Zee koor.

Tijdens de viering ontving Ineke Meiland een eremedaille in brons plus oorkonde vanwege haar 12,5-jarig lidmaatschap van het Maria ter Zee-koor. Annemieke de Lange is ook 12,5 jaar lid van het koor, maar zij kon niet aanwezig zijn en ontvangt de medaille op een later moment. Het 70-jarig bestaan van de kerk werd mede gemarkeerd door de schenking van een Bomschuit, die aan het eind van de viering door pastoor Straathof werd gezegend.

In 1320 werd in Noordwijk aan Zee een Rooms Katholieke Kapel aan Zee gebouwd, ten noorden van de huidige Kapel aan Zee in de Hoofstraat.
Tijdens het ongewenste bezoek van de Spaanse troepen in 1573, werd deze kapel verwoest. In 1647 werd de nu nog bestaande Protestantse Kapel aan Zee gebouwd.

Pas in 1951 werd de lang bestaande wens weer een eigen Katholieke Kerk in Noordwijk aan Zee te bezitten werkelijkheid. De kerk is gebouwd naar het voorbeeld van een Romeinse basilica, een langwerpige vergaderzaal waarin de eerste christenen zich verzamelden voor de viering van de eredienst. Ondanks de eenvoud die hieruit spreekt kent de kerk een sacrale sfeer en is daarmee nog steeds een blijvende plek van spirituele oriëntatie.
De naam zorgt voor de verbinding met de voormalige vissersbevolking van Noordwijk aan Zee. Daarom wordt Maria ook wel Sterre der Zee genoemd.

Binnen de kerk verbeelden met name de panelen achter het altaar de woestheid van het leven op zee en het vertrouwen van Maria. Op zee was men in vroeger tijden, meer dan nu, aan de onvoorspelbaarheid van de natuur overgeleverd. Begrijpelijk dat je je dan graag ergens op wilde richten en daarmee ligt het aanroepen van Maria voor de hand.

Vanaf de middeleeuwen werd in veel kustdorpen en havenplaatsen een voorwerp aan de eredienst of aan de kerk gegeven om een bepaalde gunst af te smeken ofwel (meestal) om aan God de dank te brengen voor een verkregen gunst. Uiteraard hield dat in vissersplaatsen en havens altijd verband met scheepvaart of de visserij. Het was nooit zeker dat zeevaarders behouden terug konden keren.

De gunst vragen of dankbaarheid tonen werd door hen - of door scheepswerven - vaak uitgedrukt in de schenking van zogenaamde votiefschepen. Bij de schenking aan de Maria ter Zee kerk is bewust gekozen voor een Bomschuit, omdat deze schepen eeuwenlang verbonden zijn geweest met het oude vissersdorp Noordwijk aan Zee. In de eerder genoemd kapel aan de Hoofdstraat heeft er tot voor enkele jaren ook een gehangen.

Meer berichten