Logo denoordwijker.nl
Van Dam tot Wurft

IJspret in Noordwijk

  Historie

Als we het over ijspret hebben dan denken we onwillekeurig aan vroegere tijden, toen bijna in elke winter de sloten en vijvers waren dichtgevroren en je de schaatsen kon ombinden.

Het was dan een gezellige boel op het ijs en favoriete plekken waren de vijvers bij huize Dijk en Burg aan het Westeinde, het Schie en de Spoelsloot aan de Hogeweg. Zeker onder de jeugd kon bijna iedereen schaatsen. Dit lijkt nu wel verleden tijd en kennelijk staat de opwarming van de aarde de gebruikelijke winterse afkoeling in de weg. Vooral de Noordwijkse IJsclub heeft de schaatssport belangrijk gestimuleerd. Zij werd opgericht in 1892 tijdens de zogenaamde barre winter van '90, want die had je toen nog. Men was destijds nog geheel aangewezen op sloten en plassen in de omgeving, want ijsbanen waren er toen nog niet. Het duurde ook nog even, voordat men als club wedstrijden ging organiseren, maar in 1906 was het dan zover. Dit gebeurde op het Schie en de Katwijker Watering. Het probleem was, dat men pas wedstrijden kon houden, wanneer het ijs dik genoeg was. Pas vanaf 1931 ontstond de eerste ijsbaan in Noordwijk en wel op de tennisbanen van Casino aan de Oude Zeeweg, zie de historische opname. Al na enkele dagen vorst kon hier een prachtige ijsvlakte worden opgespoten, maar helaas bleek deze ijsbaan voor de Noordwijkse IJsclub niet toegankelijk. Dus maar weer verder zoeken naar andere mogelijkheden. Deze werd inderdaad enkele jaren later gevonden aan de Achterzeeweg op het bollenland van Alkemade. In 1935 werd een groot stuk land vlak gemaakt en onder water gezet en kwam er verlichting. Door de nabijheid van Wasserij De Thijswijk kon men heerlijk in de luwte schaatsen, maar helaas waren in deze winter maar twee ijsdagen. Hierdoor viel deze ijsbaan helaas niet meer te exploiteren. Leen Koelewijn had inmiddels een nieuwe ijsbaan geopend aan de Boerenburgerweg, de zg. Kogo. (zie voor de huidige situatie de nieuwe opname). Leen bood aan, dat leden van de Noordwijkse ijsclub voor 75 cent een heel seizoen op de Kogo zouden mogen schaatsen. Maar dit was voor de club toch teveel. Het voorstel werd afgestemd. In 1937 zocht men toch weer zijn toevlucht tot de baan aan de Achterzeeweg. Er was nu wel voldoende vorst en er konden zelfs enige wedstrijden worden georganiseerd. Toch was deze oplossing niet ideaal, want van de eigenaar van de grond, de heer Alkemade, mocht de ondergrond niet worden verhard en dat gaf toch wel de nodige problemen. Het duurde echter tot 1954, voordat er weer op een Noordwijkse ijsbaan kon worden geschaatst. De Kogo werd toen ter beschikking gesteld, maar in 1966 was het met deze baan gebeurd i.v.m. de aanleg van de wijk Boerenburg. Daarna kon nog even gebruik worden gemaakt van de banen van Casino, maar ook hier kwam in 1974 een einde. Uiteindelijk vond men een mogelijkheid in het bosterrein van Jhr. Gevers aan de Gooweg, Eind zestiger jaren begon men met de aanleg en in 1977 kon de baan zelfs in eigendom worden verkregen. Om de exploitatie rond te krijgen werd er binnen de baan een 12-tal tennisbanen aangelegd, waarvan door tennissers druk gebruik gemaakt wordt. En zo kwam er toch een echte ijsbaan in Noordwijk, maar jammer genoeg blijven nu de echter winters achterwege en ligt de baan er meestal verlaten bij.

Meer berichten