Verrassende nuances kwam ter tafel toen de politiek de belanghebbenden van de paardenweitjes hoorde | Foto: BO
Verrassende nuances kwam ter tafel toen de politiek de belanghebbenden van de paardenweitjes hoorde | Foto: BO Foto: Bollenstreek Omroep

Politiek luistert naar voors en tegens rond paardenweitjes

Algemeen

Het ging volgens voorzitter Beugelsdijk deze avond zeker niet om politieke discussies maar enkel en alleen om goed luisteren. Luisteren naar diverse meningen over het handhaven van gebruik bollengronden inclusief de verschillende paardenweiden. Met een behoorlijk aantal insprekers was er voor de politiek voldoende aanleiding om het oor goed te luisteren te leggen. Er kwamen dan ook verrassende meningen ter tafel.

Wethouder Sjaak van den Berg (NZL) is belast met de handhaving. Hij liet weten dat er In 2016 door de gezamenlijk ISG-bollengemeenten is besloten dat er, vanwege ongewenste wildgroei van paardenweiden en voortschrijdende verrommeling, een handhavingstraject moest worden ingezet, betreffende de gemaakte afspraken in het pact van Teylingen.

Het waren met name de paardenweitjes die in de publiciteit veel stof deden opwaaien. De stichting ‘Waarom weg?’ kwam op voor de gezamenlijke belanghebbenden die volgens het bestemmingsplan onrechtmatig gebruik maken van de gronden.

Moestuinen

Het handhaven heeft inmiddels veel ophef veroorzaakt, waarbij overigens ook de moestuinen niet werden ontzien. De vertegenwoordiger van de moestuingebruikers liet weten dat niet de eigenaren maar de huurders van moestuinen straks de dupe gaan worden. De organisatie van paardenliefhebbers ‘Waarom weg?‘, kwam met een simpele en volgens hen snelle, goedkope en structurele oplossing en vroeg om een generaal pardon. Alleen voor gebruik van bollengrond dat hiermee officieel ruimer wordt beoordeeld, met als peildatum 1 januari 2021.

Overtredingen

Wethouder Van den Berg maakte duidelijk dat er 260 overtredingen werden vastgesteld. Waarna er de eerste 30 werden aangeschreven. Er zou bewust gekozen zijn voor diversiteit van overtreders; kleine gevallen met moestuinen en paardenweidjes naast andere vormen waarbij op professionele basis van afwijkend gebruik sprake is. De wethouder maakte bovendien duidelijk dat handhaven altijd maatwerk is vanuit de overtuiging dat ieder geval op zichzelf staat. Hij benadrukte dat overtreders in geval van handhaving ruim de gelegenheid wordt geboden om aanpassingen door te voeren.

Provinciaal beleid

Wethouder Theo Alkemade, portefeuillehouder Ruimte, liet weten dat het provinciaal ruimtebeleid altijd leidend is. Daarbij vervult het pact van Teylingen, als gezamenlijk gekozen beleid, een belangrijke rol. Hij zei nieuwsgierig te zijn naar de inbreng van de insprekende agrariërs. Van daaruit werd duidelijk dat de gedachte, dat er in de Bollenstreek alleen toekomst is voor zeer grootschalige bollenbedrijven, niet op de actuele werkelijkheid is gebaseerd.

De politiek hoorde namelijk 2 jonge ondernemers een pleidooi houden om zeker ook de kleinere percelen hiervoor te blijven bestemmen. Zij ventileerden hun ervaringen waaruit bleek dat er door grondeigenaren en de adviserende makelaars veelvuldig wordt gespeculeerd op het mogelijk herbestemmen van bollengrond. Met de lucratieve mogelijkheid om bouwgrond te creëren. Dat wordt door de gemeenten nogal eens beloond. Koopprijzen van meer dan 100% boven de taxatiewaarden komen regelmatig voor. Startende ondernemers moeten daardoor regelmatig achter het net vissen omdat de aankoopprijzen dan onaanvaardbaar hoog zijn.

Of de politiek echt heeft geluisterd en op basis daarvan keuzes durft te maken, moet nog duidelijk worden. Met de verkiezingscampagnes voor de deur zullen de emoties die leven bij de achterban, ook een belangrijke rol gaan spelen.

Uit de krant