Vomar Maarten Kruytstraat opnieuw in procedure
Logo denoordwijker.nl
<p>De nieuwe supermarkt inclusief versmarkt, zoals de architect het voor zich ziet. | Foto: Archief</p>

De nieuwe supermarkt inclusief versmarkt, zoals de architect het voor zich ziet. | Foto: Archief

(Foto: )
Politiek

Vomar Maarten Kruytstraat opnieuw in procedure

De verplaatsing van de Vomar-supermarkt van de Bomstraat naar de Maarten Kruytstraat is nog steeds actueel maar blijft nog even een langlopend traject. Deze week opnieuw als onderwerp op de politieke agenda. Tijdens de beeldvormende vergadering van commissie Ruimte, waar insprekers, mits tijdig aangemeld, welkom zijn.

Tijdens de vorige raadsperiode was de gemeenteraad al akkoord met nieuwe indrukwekkende nieuwbouwplannen. De ontwikkeling werd vanwege de parkeernorm verbonden aan de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein. Daardoor zou, vooruitlopend op de ontwikkeling, Maarten Kruytstraat kunnen worden aangevangen.

De Raad van State gooide echter roet in het eten. Een protest van belanghebbenden tegen de parkeernorm werd ontvankelijk verklaard. Met als gevolg dat de Raad van State oordeelde dat de Noordwijkse besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en de verlenging van de omgevingsvergunning, dienden te worden vernietigd. Op basis van door de gemeente Noordwijk gemaakte fouten in de berekening van de parkeerbalans.

Nieuwe procedure

Nu gaat er, mede op aandringen van Hoorne BV als ontwikkelaar, weer een nieuwe en uitgebreide omgevingsvergunningprocedure worden gestart. Om te komen tot een rechtsgeldende omgevingsvergunning die de bouw van de Vomar-supermarkt, bestaande uit een winkelruimte met een footprint van 2.350 m² op de begane grond, mogelijk maakt.

Het geheel moet worden onderverdeeld in een supermarkt met een oppervlakte van 1.393 m² en een versgroep van 552 m². De aanvraag voorziet tevens in een ondergrondse parkeergelegenheid met 96 parkeerplaatsen en 42 appartementen met eigen parkeergelegenheid op het dak van het gebouw. In het voorstel is o.a. te lezen: ‘In deze omgevingsvergunning is, in tegenstelling tot het bestemmingsplan in 2019, geen ruimte voor een uitbreiding van de supermarkt ten koste van de verswinkels. Hierdoor wordt voorkomen dat de supermarkt een grote supermarkt kan worden met een hierbij behorende hogere parkeernorm.

Een ander probleem betreft de tijdelijke parkeerplaatsen die alsnog gecompenseerd zouden moeten worden. Omdat dit nog moeilijk ligt is er extern advies aangevraagd en daarom komt het college hierover in een later stadium met een separaat voorstel.

In de raadsvergadering van 13 april moet de gemeenteraad een besluit gaan nemen. Om te komen tot een raadsvoorstel buigt nu eerst de commissie Ruimte zich op donderdag 4 maart over het collegevoorstel in een beeldvormende sessie. Later komt er een meningsvorming gevolgd door een besluit in de raadsvergadering. Waarna de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kan worden vrij gegeven voor terinzagelegging. Waarop dan belanghebbende opnieuw een zienswijze kunnen inbrengen.

Zienswijzen

Als er zienswijzen binnenkomen, zullen ook deze aan de raad worden voorgelegd waarna men een definitief besluit over de gewenste verklaring van geen bedenkingen kan nemen. Overigens is er daarna nog één beroepsmogelijkheid omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aandraagt tegen het besluit. Het beroep wordt als niet-ontvankelijk verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de inzagetermijn van zes weken kunnen er geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevuld.

Maar eerst nog is deze week de politiek aan zet in een commissievergadering. Waar zich mogelijk ook weer belanghebbenden melden die gebruik maken van het recht van inspreken.

Meer berichten