Afbeelding
Foto: archief

College nuanceert berichtgeving rond Residence Van Henegouwen

Algemeen

Gedupeerde eigenaren van appartementsrecht in het nieuwe complex aan de Jan van Henegouwenweg, die nog steeds vol ongeduld wachten op het moment dat zij gerechtigd zijn de verhuisdozen te gaan uitpakken, moeten nog even geduld hebben. Het touwtrekken over de noodzakelijke elektriciteitsvoorziening gaat nog steeds door.

In een brief aan de gemeenteraad trekt het college, na een eerste vingerwijzing naar kritische berichtgeving door lokale media, openlijk het boetekleed aan. 

Eerder werd het ter plekke ontbreken van elektriciteit door de gemeente aangemerkt als nalatigheid van de betreffende aannemer. Omdat deze de aanvraag pas deed in september 2022. Terwijl volgens het college toen, voor een appartementencomplex met een omvang zoals die aan de Jan van Henegouwenweg en met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, minimaal twee jaar tevoren zou moeten worden aangevraagd.

Het eerder beantwoorden van vragen, waarbij dus de wettelijk geldende termijnen voor het aanvragen al centraal stonden, zijn dus niet correct geweest. 

Want nu blijkt dat die wettelijke termijnen door de aannemer wel degelijk in acht te zijn genomen. Maar dat Liander daaraan niet weet te voldoen.

In de brief is te lezen: ‘Wij hebben met deze beantwoording geenszins de schuld bij de aannemer willen neerleggen’. Maar of de aanstaande bewoners hier iets mee opschieten is onduidelijk.

Wel herhaalt het college in de brief nog weer wat eerder ook al bekend werd gemaakt. En dat is dat, wat de gemeente betreft, het noodzakelijke transformatorstation per omgaande geplaatst mag worden op de gemeentelijke grond.

Uit de krant