Voorzitter NOV, Arjan van den Akker, liet de raad weten hevig teleurgesteld te zijn. | Foto: archief.
Voorzitter NOV, Arjan van den Akker, liet de raad weten hevig teleurgesteld te zijn. | Foto: archief.

Ondernemers verwijten politiek afspraken niet na te komen

Algemeen

In een brief aan de gemeenteraad laat voorzitter Arjan van den Akker de Raad weten dat zijn achterban hevig teleurgesteld is in de houding van de politiek tegenover ondernemend Noordwijk. Al eerder waren de ondernemers uit het regulier overleg gestapt omdat zij op geen enkele manier serieus genomen voelden.

Arjan van den Akker , voorzitter van de NOV heeft meer dan eens laten weten dat wensen en bezwaren emotieloos werden aangehoord waarna er van actie niet of nauwelijks sprake was. Maar de NOV liet steeds van zich horen in de hoop dat er toch iets van positiefs zou volgen. Zo was er ook op maart 2022 een brief aan de formateur met daarin zo’n 46 punten die wij heel graag als speerpunten opgenomen zagen worden in het coalitieakkoord. Waar verder nauwelijks iets van werd teruggevonden. 

Raadsakkoord

Nadat de coalitie deze zomer uit elkaar is er nu een raadsakkoord viel, is er een overeenkomst in de vorm van een raadsakkoord waarin tot ergernis van de NOV onderwerpen als ‘Ondernemen’ en ‘Toerisme’ opnieuw simpelweg ontbreken. In de brief herinnert men eraan dat in het vervallen coalitieakkoord stond het woord ‘ondernemer’ of ‘ondernemen’ slechts een keer of drie vermeld. Maar dat in de voorliggende raadsagenda deze woorden niet één keer voor komen. En dat aan ondernemers gedane beloftes, gedaan door college en raadsfracties, in de praktijk geen enkele waarde te hebben. 

Verantwoording

Deze week komt de formateur Robert Strijk, na de 18 weken vertraging, verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Waarna de gemeenteraad verder gaat op basis van het gesloten raadsakkoord. Het is de vraag of daarbij ook de bezwaren van de NOV wel serieus aan de orde kunnen of zullen komen.

Uit de krant