Logo denoordwijker.nl
Een artist impressie van het Jan Kroonsplein. | Bron: Gemeente Noordwijk
Een artist impressie van het Jan Kroonsplein. | Bron: Gemeente Noordwijk (Foto: )
Politiek

College presenteert nieuwe ontwikkeling Jan Kroonsplein

De commissie Ruimte kreeg deze week actuele plannen voor herinrichting van het Jan Kroonsplein voorgelegd. Ooit kreeg dit plein in het NRC de bedenkelijke titel ‘Lelijkste plein van Nederland’ toebedeeld. De politiek zoekt al sinds 2005 naar oplossingen om daarmee het mooi en praktisch inrichten van het plein te realiseren.

De commissie moest het door de pandemie wederom doen in een digitale vergadering. Waardoor het in een hele eigen sfeer verliep. Onder normale omstandigheden had de commissie bezoek kunnen verwachten van vele tientallen kritische Noordwijkers die het oneens zijn met de huidige plannen. De praktijk heeft geleerd dat dit ongetwijfeld zijn uitwerking zou hebben gehad op het gedrag en de inbreng van de diverse politici die zich nu voor de zoveelste keer konden buigen over opnieuw aangepaste plannen. Die bestaan in basis wel uit de eerdere plannen met daarin opnieuw een groot eigentijds familiehotel, winkels in de plint, woningbouw waarvan 30% sociaal en ondergrondse parkeeroplossingen. De PowerPointpresentatie van grondeigenaar en architect Arie Korbee moest de historie en deze recente plannen verduidelijken voor de onervaren politici.

Ontwikkelingstraject

Op initiatief van de gemeente Noordwijk is meer dan 15 jaar geleden een ontwikkelingstraject ingezet. Waarbij de medewerking van 2 andere grondeigenaren meer dan noodzakelijk bleek. In het beeldkwaliteitsplan uit 2005 voor het Jan Kroonsplein is te lezen: ‘het open parkeerterrein te vullen met woningbouw en winkels op de begane grondverdieping. Wat aansluit op de bebouwing van de Hoofdstraat, en zo dat eenduidige straatwanden ontstaan aan Binnenweg.’

In de tussenliggende tijd werd in 2009 een beeldkwaliteitsplan gelanceerd welke de basis moest voor nieuwe ontwikkelingen. Daarin werd opvallend genoeg het Gat van Palace als scharnier van het toeristisch kerngebied genoemd. In het gemeentehuis werden al heimelijk de eerste vertrouwelijke plannen voor het Jan Kroonsplein bedacht. De herontwikkeling kreeg pas later veel meer openbare aandacht.

Participatie

Al gauw kwam men toen op het idee om deze ontwikkeling te koppelen aan het herontwikkelen van het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat. Verplaatsen van de VOMAR met als gevolg de ruimte voor een grote ondergrondse parkeerkelder met daarop woningbouw, waardoor de Binnenweg in de schaduw zou komen te liggen. De inspraak bestond uit zogenaamde droomsessies die de ontwikkelingen in het gebied betroffen en waarvoor alle Noordwijkers werden uitgenodigd. Direct belanghebbende omwonenden werden echter niet of nauwelijks bij het plannen maken betrokken. Voor hen bestond participatie slechts uit hun eigen dromen en het indienen van zienswijzen. Die vonden overigens tot nu toe nooit gehoor.

Beeldvormend

Ook de huidige commissie besteedde de aandacht aan het collegevoorstel in een zogenaamde beeldvormende sessie. Met slechts minimale aanpassingen op eerder gepresenteerde plannen waar belanghebbende tegen protesteerden. Deze belanghebbenden deden nu nog niet mee.

Het onderwerp komt in februari terug in de commissie voor een inhoudelijke behandeling met een politiek debat. Omwonenden kunnen dan hun stem laten horen, meepraten en hun bezwaren toelichten. Wel staan zij echter al met 1-0 achter omdat zij het moeten doen zonder de steun van de vele Noordwijkers die in normale situatie op de publieke tribune zouden plaatsnemen.

Meer berichten