Logo denoordwijker.nl
Foto:
Van Dam tot Wurft

Liefdadigheid

Op bovenstaande foto ziet u een aantal mensen staan op een terrein aan de Pickéstraat. Wat zouden die mensen daar doen vraagt je je af. Is er een feestelijke bijeenkomst, een demonstratie of iets anders? Deze foto heb ik al een tijdje, maar wat er precies gaande is, was mij tot dusverre onbekend.

Soms blader ik oude afleveringen van de Blauwdotter door en op een gegeven moment zag ik deze foto staan met een kort bijschrift, dat ontleend was aan het weekblad De Noordwijker van begin maart 1911. Daar stond te lezen, dat de Ambachtsheer Leopold Graaf van Limburg Stirum op 27 februari 1911 in Cannes in het huwelijk was getreden en dat hij ter gelegenheid van dit heuglijke feit zijn grote weldadigheid op onbekrompen wijze heeft getoond. Niet minder dan 2000 pond rundvlees werd verdeeld onder 650 gezinnen van alle gezindten. De uitdeling vond plaats op 27 februari 1911 op het bedrijf van W.N. Alkemade, die zijn erf en schuren aan de Pickéstraat ter beschikking stelde, Nu staat er op deze plek een appartementencomplex.

Deze Graaf van Limburg Stirum deed op 4 april 1906 plechtig zijn intrede in de gemeente Noordwijk met een rondgang door beide dorpen, die o.a. versierd waren met verschillende erepoorten. Voor het toenmalige Huize Offem bracht de harmoniekapel "Crescendo" een serenade. Op 25 februari 1911 ging Leopold naar Cannes aan de Franse Rivièra om daar in het huwelijk te treden met Miss Johanna Ida Randebrock. Na de huwelijksreis werd het adellijk echtpaar op 9 mei 1911 wederom feestelijk onthaald met een intocht in Noordwijk. De burgerij gaf voor die gelegenheid zijn "ambachtsheer en vrouwe" een gedenkvaas van zandsteen op een hardstenen voet. De liefdadigheid zat al vroeg in het bloed van de familie Van Limburg Stirum, want op 30 november 1891 werd de Van Limburg Stirum-Geversstichting opgericht. Deze stichting zorgde ervoor, dat tot aan de Tweede Wereldoorlog soep werd gekookt voor arme en behoeftige mensen zonder onderscheid van godsdienst. De aanleiding tot het oprichten van deze stichting was het feit, dat de ambachtsheer van Noordwijk mr. Frederik Albert Govert Graaf van Limburg Stirum en zijn vrouw, jonkvrouw Susanna Geertruida Françoise Gevers van Kethel en Spaland op dat moment hun 40-jarig huwelijk herdachten. Om de soep te kunnen bereiden werd een speciaal pand aan de Offemweg ingericht, waarna vanaf januari 1892 de eerste porties soep werden uitgedeeld. Of men voor de uitreiking in aanmerking kwam, werd door de diaconieën beoordeeld.

In het Soephuis stond een ketel van 240 liter. Door het wegvallen van inkomsten uit de visserij kwamen er steeds meer armlastige Zeeërs, zodat er later nog een ketel werd aangeschaft met een inhoud van 400 liter. De eerder genoemde graaf Leopold liet bij zijn inhuldiging in 1906 in het Soephuis op uitgebreide schaal soep koken om uit te delen aan de bevolking van Noordwijk. Het bleef overigens niet bij soep, want op de verjaardag van de oprichter van de stichting werd op ruime schaal krentenbrood verstrekt. Deze geste werd zelfs tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw voortgezet. Misschien kunnen we bij de komende benoeming van een nieuwe burgemeester ook op soep en krentenbrood rekenen?

Meer berichten