Burgemeestergeeft uitleg over formateurschap
Logo denoordwijker.nl
 | Foto: Wim Siemerink
| Foto: Wim Siemerink
Politiek

Burgemeestergeeft uitleg over formateurschap

Maandag werd bekend dat burgemeester Hermans-Vloedbeld (VVD) de nieuwe formateur was voor een nieuw te vormen college in Zuid Holland. Na een mislukte poging van Hans Wiegel gaat zij, overigens samen met co-formateur Sjoerd Vollebregt, een poging wagen snel een beter resultaat te behalen. 

Het nieuws was voor Noordwijk een volslagen verrassing en in de raadsvergadering wilden Theo Alkemade (CDA) en Dick Gutlich (D66) er wel meer van weten. De burgemeester legde daarom direct na het begin van de bijeenkomst een verklaring af. Waarin ze uitgebreid inging op de procedure en het bijbehorende tijdspad.
Ze maakte bekend dat zij na het verzoek van gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) even de tijd nam hier eerst een nachtje over wilde slapen en dat ze uiteindelijk pas in het weekend, na rijp beraad, haar beslissing had genomen. Waarop er op maandag het persbericht werd verzonden. 
De burgemeester verklaarde aan de raadsleden met nadruk dat haar liefde voor de Provincie Zuid Holland, waarin de gemeente Noordwijk ook zijn rol heeft, doorslaggevend was geweest. Maar ze benadrukte dat ze had gesteld dat haar primaire taak als burgemeester van Noordwijk, er nooit onder zou mogen lijden. Ze legde uit dat ze bepaald geen politieke rol gaat vervullen maar zich vooral als procesleider gaat opstellen. 
Haar uitleg was voor de gemeenteraad voldoende en verdere vragen over dit onverwachte gebeuren bleven dan ook achterwege.
 

Meer berichten