Thea Fierens en Rosalie Bedijn willen snel aan de slag | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Twee vrouwen uit hetzelfde dorp die in de provincie politiek actief durven zijn. | Foto: WS
Twee vrouwen uit hetzelfde dorp die in de provincie politiek actief durven zijn. | Foto: WS (Foto: Picasa)
Politiek

Thea Fierens en Rosalie Bedijn willen snel aan de slag

In het kader van de komende verkiezingen van Provinciale Staten en de politieke vertegenwoordiging in het Hoogheemraadschap Rijnland hebben we deze week een gesprek met Rosalie Bedijn en Thea Fierens. Niet toevallig op 8 maart, de datum waarop wereldwijd Internationale Vrouwendag wordt gevierd.

De 2 politica's zijn beiden prominente leden van de Partij van de Arbeid. Beiden hechten bijzondere waarde aan de viering van Internationale Vrouwendag. Zoals er ook dezelfde mening is over de noodzaak van meer vrouwen op belangrijke plekken in zowel de politiek als het bedrijfsleven.

Thea Fierens is voormalig gemeentesecretaris van Noordwijk. Daarnaast is er een lange lijst van functies die zij heeft vervuld. Die in het Bevolkingsfonds van de VN in New York was daarbij wel heel bijzonder. De laatste 4 jaar was zij meer dan actief binnen het bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland. Als nummer 2 op de lijst is zij zeker van een tweede periode als bestuurder bij dit waterschap.

De 24-jarige studente geschiedenis Rosalie Bedijn kennen we vanuit de gemeentepolitiek als welbespraakt commissielid. Ook maakte zij deel uit van het provinciebestuur van de PvdA. Bij de laatst gehouden gemeentelijke verkiezingen bleek zij juist buiten de boot te vallen. Maar inmiddels staat ze als nummer 5 op een verkiesbare plek op de lijst voor de provinciale verkiezingen. Ze zet daarmee een kruis door het beeld dat er in de Provinciale Staten slechts oude grijze mannen actief zouden zijn.


Uniek

Thea en Rosalie hechten er aan om zich gezamenlijk te presenteren omdat het uniek is dat 2 vrouwelijke kandidaten uit 1 dorp op verkiesbare plaatsen voor provinciale politiek staan. En zij willen graag zoveel mogelijk mensen motiveren om 20 maart vooral wel te gaan stemmen.
Op onze vraag waarom antwoordt Rosalie Bedijn gevat: 'Hoe slecht is het OV bijvoorbeeld rond Noordwijkerhout? Wat te denken van het gebrek aan betaalbare woningen voor zowel jonge mensen als ouderen en de bedreigingen van het natuurgebied? Dat zijn allemaal onderwerpen waarbij het beleid van de provincie bepalend kan zijn'. Ze meent dat op het gebied van regionale economie, monumentenzorg, duurzaamheid en waterbeheer het provinciebestuur eveneens haar eigen taak kent.


Raakvlakken

Niet alleen dit laatste heeft een raakvlak met het besturen van het Hoogheemraadschap. Thea Fierens daarover: 'De klimaatverandering verdient natuurlijk ruim aandacht. Het gaat om meer dan waterzuivering, rioolwaterbeheer, droge voeten, veiligheid en schoon oppervlakte water. We gaan in Zuid-Holland voor een energieneutraal waterschap in 2025. Dat is een duidelijke politieke keuze. In dat kader zijn er belangrijke innovatieve ontwikkelingen. Het Waterschap onderzoekt samen met de provincie, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV de haalbaarheid van een Blue Energy democentrale bij Katwijk. Dit om duurzame energie op te wekken uit het verschil tussen zoet en zout water.

Thea Fierens: 'Maar ook op het gebied van duin-dijkaanleg en bewaking zijn er volop spectaculaire innovaties zoals de dijk in het duin en zogenaamde slimme dijken. Als echte Nederlanders combineren we daarbij de dominee en de koopman. Prediken wat goed voor ons is en handel drijven. Direct als een winstgevend exportartikel exploiteren'.Op het gebied van stedelijke ontwikkelingen benoemt zij meer duidelijke raakvlakken bij waterschap- en provinciaal beleid. Zoals infrastructuur, planologie, natuur en landschapbeheer alsook groen en waterbeheer in de steden.

'Ik ga het zien', antwoordt Rosalie Bedijn wanneer we haar vragen welke politieke ambitie zij heeft. Daarbij sluit ze op termijn een terugkeer in de lokale politiek zelfs niet uit. Maar vooralsnog ligt haar toekomst in het provinciale bestuur, waar zij een zekere prioriteit legt bij het realiseren van betaalbare woningen voor jongeren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>