Afbeelding
Foto: pr

Ionagroep Noordwijk zoekt verbinding

zaterdag 18 mei 2024 10:00 tot 19:00

De Iona Groep Noordwijk is een actieve gebeds- en zanggroep, voortdurend op zoek naar vernieuwende muziek. De groep is onderdeel van de Parochie Sint Maarten en komt bij elkaar in de Maria ter Zeekerk in Noordwijk.

Elke eerste zondag van de maand verzorgt deze groep een korte gebedsviering, gevolgd door een Sing In. Jaarlijks houdt de Ionagroep op zaterdagavond een 4 of 5-tal gebedsvieringen of ondersteunt zij bij een eucharistieviering.

De Ionagroep Noordwijk wil een nieuwe stap zetten en de verbinding gaan zoeken met geïnteresseerden van binnen en buiten de regio. Daarom wordt er een kennismakingsdag georganiseerd op Pinksterzaterdag 18 mei in de Maria ter Zeekerk.

Deze dag start om 10.00 uur met een welkom met koffie en thee. Gedurende de dag wordt er veel met elkaar gezongen onder leiding van dirigent Mart Binnendijk. Er wordt een minipelgrimage naar het Noordwijkse strand gelopen. Daar kan men een labyrint lopen onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. De dag wordt om 19.00 uur afgesloten met een gebedsviering in de Maria ter Zeekerk. 

Ter dekking van de kosten voor het gebruik van de kerk en voor de avondmaaltijd wordt de deelnemers gevraagd om een bijdrage van € 10,-.
Wie wil meedoen, kan zich vóór 12 mei opgeven bij één van onderstaande mailadressen: Leo Salman (lsalman@kpnplanet.nl) of Martine Caspers-Salman (ms.caspers@ziggo.nl).

Locatie