Logo denoordwijker.nl

Contact

Advertenties: 
Contactgegevens Binnendienst

 

Afbeelding

• Jeannette Mink- van Beelen

 

 

 

 

 

 

 

 


• Hennie Olthof 

 

T 071 4091637

advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker

Sluitingstijd advertenties maandag 11.00 uur

 

Hoofdredactie:

 

AfbeeldingTeuntje van Delft
M 06 12 74 64 78

t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

 

 

 

 


Redactie:

AfbeeldingCor de Mooy
M 06 13 01 76 60
redactie@denoordwijker.nl

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 11.00 uur
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

 

 

Oplage 11.900
De Noordwijker
Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a 
Postbus 3066 
2220 CB Katwijk
T (071) 402 29 01

 

 

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze kunnen kosteloos worden opgevraagd. De Noordwijker wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, Dirk, Boekhandel van der Meer en Huize St. Jeroen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.