Afbeelding
Foto: ws, archief

College acht woonbestemming op de begane grond aan Koningin Wilhelmina Boulevard onwenselijk

Politiek

Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad voorstellen doen om opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen. Deze keer voor de gronden met de bestemming Wonen binnen het bestemmingsplan ‘Zeewaardig’ gelegen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard.

Voor de Koningin Wilhelmina Boulevard zijn in 2021 enkel aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend, gericht om bij panden met een horeca-exploitatie toch wonen toe te staan. Volgens het college is een wijziging van de specifieke bestemming niet in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Zeewaardig. 

Onwenselijk

Want de regels van het bestemmingsplan staan wonen op de begane grond wel toe. De commissie Ruimte gaat zich deze week hierover buigen. En de voordelen en nadelen van dergelijk voorbereidingsbesluit zorgvuldig afwegen. 

Het college acht de ontwikkeling wel degelijk onwenselijk en wil de mogelijkheid benutten om via een voorbereidingsbesluit de aanvragen voorlopig aan te houden. Het college schrijft in een toelichting: ‘De hoofduitgangspunten in de Retail- en Horecavisie 2021 richten zich met name op het versterken en waarborgen van het bestaande aanbod. Door het te blijven concentreren in de kerngebieden is de overlevingskans voor retail en horeca het grootst. Het transformeren van bestaande horeca naar wonen druist in tegen de Noordwijkse ambities. Dat geldt voor alle delen van de Boulevard waar nu wonen via de bestemming ‘Wonen’ op de begane grond wel mogelijk is.’

Zorgvuldige afweging

Het college acht grootschalige omzetting vooral onwenselijk omdat dit afbreuk zou doen aan de levendigheid van het belangrijkste toeristisch kerngebied. Het college houdt de commissie ook voor dat het wel belangrijk is om de voorbereidingsbescherming spoedig te regelen, zodat in elk geval het komend jaar een transformatie naar wonen kan worden aangehouden. 

Op lopende aanvragen zou een nieuw voorbereidingsbesluit geen effect hebben. En afgelopen jaar zijn geen nieuwe aanvragen ingediend. Het college wil de politiek nu eerst de tijd gunnen om een zorgvuldige afweging te maken voor er een nieuw planologisch besluit wordt genomen.

Uit de krant